Åpnet helseportalen

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener den nettbaserte helseportalen helsenorge.no vil gi folk bedre hjelp og bedre helsetjenester.

Den nyåpnede helseportalen er et viktig ledd i regjeringens satsing på såkalt e-helse, og ministeren er overbevist om at denne tjenesten vil by på mange spennende muligheter.

 – Folk venter å møte helse- og omsorgstjenestene på en moderne og effektiv måte.  De fleste er interesserte i og opptatt av egen helse. Nå får de denne informasjonen samlet på ett nettsted, sier Strøm-Erichsen.

 Helsenorge.no skal informere om hva som bidrar til helse, som for eksempel kosthold og fysisk aktivitet – og ta opp temaer som for eksempel graviditet og psykisk helse. Nettstedet har også en oversikt over de ulike helsetjenestene.

 – Selvbetjeningstjenester blir et viktig satsningsområde fremover og jeg håper vi kan lansere tjenesten ”mine egenandeler” og ”mine resepter” på nettsiden i løpet av året eller tidligere, sier ministeren.