Astma – hva bør du vite?

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift har startet en ny spalte som tar for seg de viktigste tingene (apotek)farmasøyter bør vite innen utvalgte terapiområder. Først ut er temaet astma.

Astma: Hva bør en farmasøyt kjenne til – og hva kan du gjøre?

9 av 10 pasienter med astma forventer å ha astmasymptomer i hverdagen. Med riktig behandling kan de fleste pasientene leve et liv uten begrensninger og uten mange symptomer. Farmasøyten kan hjelpe pasienten til å kartlegge sine symptomer, øke bevisstheten om viktigheten av behandlingen, bidra med opplæring – både faglig og teknisk og gjennom dette bidra til bedre etterlevelse og bedre astmakontroll hos pasientene. 

Last ned hele artikkelen i PDF-format.

(Publisert i NFT nr. 1/2017 side 39.)