Flere artikler fra

Lars Brock Nilsen 225 treff

Håvard Kirkevold

To farmasøytforeldrene ga Håvard Kirkevold innsyn i det som skulle bli hans fremtidige yrke. Nå leder han arbeidet med å styrke sykehusfarmasøytenes rolle i samfunnet.

Score: 3.7927816
Hanne Stenberg-Nilsen, RELIS Sør-Øst

Meldeordningen for mistenkte legemiddelbivirkninger er en av de få meldeordningene i helsevesenet som ennå ikke har fått en digital løsning for helsepersonell.

Score: 3.7927816
Bivirkningsmelding_illustrasjon

RELIS-sentrene håper farmasøyter kan bli en enda sterkere helsepersonellgruppe når det gjelder innsending av bivirkningsmeldinger. — Farmasøytene må spørre pasientene mer ut om symptomene, oppfordrer farmasøyt Hanne Stenberg-Nilsen i RELIS Sør-Øst.

Score: 3.7927816
Banksy_EU-kunst

Dersom EMAs hovedkontor flyttes fra England til Sverige eller Danmark, vil det kunne få stor betydning for hele den nordiske regionen, mener Legemiddelindustrien.

Score: 3.7927816
DIFA illustrasjon

Hele apotekbransjen skal om få år over på et nytt nasjonalt IT-system som skal erstatte viktige deler av dagens FarmaPro. Denne gangen løses oppgaven i hundremillionersklassen på en helt ny måte.

Score: 3.7927816
lab-illustrasjon

Flere av studiestedene gjør endringer i programplanene for bachelor- og masterstudiene i farmasi. NFT har fått et innblikk i endringene som trer i kraft fra høsten av.

Score: 3.7927816