Flere artikler fra

Lars Brock Nilsen 181 treff

Josefine Eilsø Nielsen

Den unge rogalendingen Josefine Eilsø Nielsen (25) har hatt vanskelig for å bestemme seg for om farmasien, politikken eller jussen skulle komme i førersetet. Derfor satte hun like gjerne av tid til alt.

Score: 3.9529915
Farmasidagene 2016 paneldebatt

Debatten raste da farmasøyter fra flere grener diskuterte hvordan -farmasøytene best kan tilegne seg kompetanse og sikre livslang læring.

Score: 3.9529915
Cytostatikarobot 2

Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet er først i landet med å kjøre robotisert produksjon av cytostatika. Den nye kollegaen har allerede rukket å bli arbeidsplassens mest effektive medarbeider.

Score: 3.9529915
Faksimile Filter Nyheter og NFT

Britiske Hexpress Healthcare Ltd mener Legemiddelverkets kritiske uttalelser i en artikkel om deres praksis i Norge er fordømmende og ærekrenkende. Nå ber de legemiddelmyndigheten trekke påstandene de kom med.

Score: 3.9529915
— Gikk ikke over streken

Jørgen Huse i Legemiddelverket stiller spørsmål ved om Hexpress tilbyr reell pasientbehandling.

Score: 3.9529915
Kjersti Toppe (Sp)

Også stortingsrepresentanter har engasjert seg i spørsmålet om den medisinske forsvarligheten gjennom nettkonsultasjoner og EØS-resepter.

Score: 3.9529915
Importtrøbbel Sykehusapoteket Lørenskog

Ved Sykehusapoteket Lørenskog på Ahus har man opplevd å ikke kunne importere legemidler som alvorlig syke pasienter har fått godkjent av Statens legemiddelverk. — Vi savner mer kjennskap om regelverket hos alle parter, sier farmasøytene.

Score: 3.9529915