Behandling på lik linje med andre sykdommer
14.10.2014

Behandling på lik linje med andre sykdommer

Heroinavhengighet er en sykdom som om lag 10 000 norske innbyggere til enhver tid er rammet av (1). Til sammenlikning har rundt 25 000 diabetes type 1 (2). For begge pasientgruppene handler det i de fleste tilfellene om livslang behandling for å ­forebygge potensielt fatale symptomer, bedre livskvalitet og redusere risiko for ­langsiktige, ofte somatiske følgesykdommer.