Om NFT

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) er faglig og politisk organ for Norges Farmaceutiske Forening (NFF), og skal støtte opp under foreningens arbeid for å ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale og faglige interesser.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift har status som vitenskapelig tidsskrift, godkjent av Universitets- og høgskolerådet. De vitenskapelige artiklene gjennomgår ekstern fagfellevurdering, og publisering av disse artiklene gir publikasjonspoeng. Våre vitenskapelige artikler indekseres i Norart og SveMed+

Utgiver: Norges Farmaceutiske Forening
Opplag: ca. 3700 (Godkjent Fagpresse-tall)
Antall utgivelser: 10 utgivelser i året
Etablert: 1893

Norsk Farmaceutisk Tidsskrifts mål er å være et samlende forum for legemiddelinteresserte, og oppfordrer potensielle bidragsytere til å ta kontakt med redaksjonen.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift distribueres til alle medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening, dvs. til farmasøyter innen apotek, sykehusapotek og farmasøytiske avdelinger, farmasøytisk industri, handel og engros, offentlig virksomhet og undervisning og forskning, samt til studentmedlemmer, til alle apotek og til abonnenter i farmasøytisk industri, institusjoner, fagbibliotek og fagtidsskrifter, i både Norge og Norden.

NFT redigeres etter Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakaten.
NFT er medlem av Den Norske Fagpresses Forening (DNFF).