Søk etter tag

Hexpress 5 treff

Faksimile Filter Nyheter og NFT

Britiske Hexpress Healthcare Ltd mener Legemiddelverkets kritiske uttalelser i en artikkel om deres praksis i Norge er fordømmende og ærekrenkende. Nå ber de legemiddelmyndigheten trekke påstandene de kom med.

Score: 7.188578
— Gikk ikke over streken

Jørgen Huse i Legemiddelverket stiller spørsmål ved om Hexpress tilbyr reell pasientbehandling.

Score: 7.188578
Kjersti Toppe (Sp)

Også stortingsrepresentanter har engasjert seg i spørsmålet om den medisinske forsvarligheten gjennom nettkonsultasjoner og EØS-resepter.

Score: 7.188578
Jostein Soldal, Apotekforeningen

Apotekforeningen mener et slikt samarbeid Frisk Apotek har med Hexpress, reiser viktige prinsipielle spørsmål om blant annet pasientsikkerhet.

Score: 7.188578
Troy Hammer Frisk Apotek

Frisk Apotek har samarbeidet med Hexpress, som Statens legemiddelverk mener driver ulovlig omsetning av legemidler gjennom nettsider i Norge. Apoteket mener på sin side at Hexpress formidler legetjenester, og at samarbeidet er lovlig.

Score: 7.188578