Søk etter tag

Hexpress 6 treff

Sveiunung Stensland

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) støtter opp under ­Legemiddelverkets uttalelser om Hexpress' virksomhet i Norge. — Hvis ikke dette ­stanser, må vi se nærmere på regelverket, sier han til NFT.

Score: 7.0680976
Faksimile Filter Nyheter og NFT

Britiske Hexpress Healthcare Ltd mener Legemiddelverkets kritiske uttalelser i en artikkel om deres praksis i Norge er fordømmende og ærekrenkende. Nå ber de legemiddelmyndigheten trekke påstandene de kom med.

Score: 7.0680976
— Gikk ikke over streken

Jørgen Huse i Legemiddelverket stiller spørsmål ved om Hexpress tilbyr reell pasientbehandling.

Score: 7.0680976
Kjersti Toppe (Sp)

Også stortingsrepresentanter har engasjert seg i spørsmålet om den medisinske forsvarligheten gjennom nettkonsultasjoner og EØS-resepter.

Score: 7.0680976
Jostein Soldal, Apotekforeningen

Apotekforeningen mener et slikt samarbeid Frisk Apotek har med Hexpress, reiser viktige prinsipielle spørsmål om blant annet pasientsikkerhet.

Score: 7.0680976
Troy Hammer Frisk Apotek

Frisk Apotek har samarbeidet med Hexpress, som Statens legemiddelverk mener driver ulovlig omsetning av legemidler gjennom nettsider i Norge. Apoteket mener på sin side at Hexpress formidler legetjenester, og at samarbeidet er lovlig.

Score: 7.0680976