Søk etter tag

Legemiddelverket 53 treff

Josefine Eilsø Nielsen

Den unge rogalendingen Josefine Eilsø Nielsen (25) har hatt vanskelig for å bestemme seg for om farmasien, politikken eller jussen skulle komme i førersetet. Derfor satte hun like gjerne av tid til alt.

Score: 5.0931497
Faksimile Filter Nyheter og NFT

Britiske Hexpress Healthcare Ltd mener Legemiddelverkets kritiske uttalelser i en artikkel om deres praksis i Norge er fordømmende og ærekrenkende. Nå ber de legemiddelmyndigheten trekke påstandene de kom med.

Score: 5.0931497
— Gikk ikke over streken

Jørgen Huse i Legemiddelverket stiller spørsmål ved om Hexpress tilbyr reell pasientbehandling.

Score: 5.0931497
Kjersti Toppe (Sp)

Også stortingsrepresentanter har engasjert seg i spørsmålet om den medisinske forsvarligheten gjennom nettkonsultasjoner og EØS-resepter.

Score: 5.0931497
Importtrøbbel Sykehusapoteket Lørenskog

Ved Sykehusapoteket Lørenskog på Ahus har man opplevd å ikke kunne importere legemidler som alvorlig syke pasienter har fått godkjent av Statens legemiddelverk. — Vi savner mer kjennskap om regelverket hos alle parter, sier farmasøytene.

Score: 5.0931497
Seminar for medisin- og farmasistudenter

Farmasøyt pluss lege er lik sant, ifølge Norsk Farmasøytisk Selskap og Legemiddelverket, som inviterte studenter fra begge studier til spennende samarbeidsseminar.

Score: 5.0931497
Per Olav Roksvaag

Per Olav Roksvaag har aldri vært redd for å si ting rett fra levra. Det har gitt den 69-årige kranglefanten en lang og innholdsrik karriere.

Score: 5.0931497
Sayeh Ahrabi og Jan Petter Akselsen

Interessen for Legemiddelverkets rådgivningstjeneste overfor bedrifter og akademia har vokst kraftig de siste årene. Med nye midler over statsbudsjettet for å etablere innovasjonskontor, ønsker de å gjøre tjenesten mer proaktiv overfor de som trenger den.

Score: 5.0931497