NFT ønsker å hjelpe unge nyutdannede farmasøyter med en god overgang til arbeidslivet. Vi slipper derfor til unge med noen år i arbeidslivet bak seg, slik at de kan komme med tips om hvordan takle denne overgangen.
 

I dag: Adyam T.  Kebede

Alder: 30 år

Stilling: Provisorfarmasøyt ved Tilvirkningsavdelingen – Cytostatikaproduksjon,
Sykehusapoteket Oslo, Ullevål

Uteksaminert: 2019

Antall år i nåværende stilling: To måneder (nettopp byttet fra klinisk farmasi-stilling på Ullevål)


Hva skulle du ønske studiet hadde gjort for å gjøre deg forberedt til jobbsøking og arbeidslivet?

— Det hadde vært fint å få hospitering på forskjellige, mulige arbeidsplasser for farmasøyter for å se hvilke muligheter man har etter farmasiutdanningen. Da mener jeg hospitering eller praksis på sykehusapotek (publikumsavdeling, sykehusekspedisjon, produksjon, klinisk), legemiddelfirma, Helsedirektoratet, Folkehelseinstitutt og så videre, og ikke bare primærapotek. Det kunne ha bidratt til at ferske farmasøyter tør å søke på forskjellig arbeidsplasser uten å tvile på om de er kvalifisert nok eller ikke. Å ha praksis kun på primærapotek begrenser nye farmasøyter i å innse hvilke muligheter de har der ute.

LES OGSÅ: Ferske farmasøyter forteller: Anne-Linn Bjerke

Hva slags jobb siktet du på etter studiene, og hvorfor?

— Jeg skrev masteroppgave innen klinisk farmasi. Det er fordi jeg hadde et sterkt ønske om å jobbe klinisk og syntes det hørtes veldig spennende ut å ha tett samarbeid med leger, sykepleiere og annet helsepersonell om legemiddelbehandlingen før pasientene kommer til apoteket for å hente ut medisiner.

Farmasøyter sitter på en veldig spisskompetanse om legemidler som ikke annet helsepersonell har, og jeg hadde mye å bidra med selv som fersk farmasøyt rett fra skolebenken i 2019.

En annen årsak til at jeg ønsket å jobbe klinisk, var at jeg ville ha en fot inn i spesialisthelsetjenesten og bidra i beslutningsprosessen om videre legemiddelbehandling til pasientene og forstå helheten.

Er det vanskelig å komme inn i den delen av bransjen du jobber i?

— Tja. Det er høy konkurranse i Oslo-området på de kliniske stillingene, så jeg måtte pendle ganske langt i cirka 2 år for å kunne jobbe på et sykehusapotek. Jeg jobbet på Sykehusapoteket Kongsvinger, stillingen var cirka 20 prosent klinisk farmasi og resten i publikumsavdeling og sykehusekspedisjon. Så ble det litt mer klinisk arbeid enn 20 prosent på Kongsvinger. Da jeg først opparbeidet meg klinisk erfaring, så ble det enkelt å finne seg jobb i samme bransje i Oslo.

Hvordan gikk du frem for å få jobb?

— Under studiet deltok jeg på et program som het SamPraks. Der fikk jeg samarbeide med annet helsepersonell, inkludert lege og sykepleier for å utrede en pasient. Det var en fin erfaring å få med seg og ha på CV-en. Så begynte jeg å søke stillinger mens jeg skrev masteroppgaven. Jeg søkte spesifikt på stillinger i sykehusapotekene, både i Oslo og utenfor. Valget ble sykehusapoteket på Kongsvinger fordi de hadde den kliniske biten som jeg så etter.

LES OGSÅ: Ferske farmasøyter forteller: Kristine Ricaud

Hvordan var det å være i jobbintervju?

— Det gikk bra, synes jeg. Jeg måtte ta en slags personlighetstest dagen før intervjuet. Den gikk vi gjennom under intervjuet. Og så fikk jeg en veldig fin innføring om arbeidsgiveren og organisasjonen. Jeg må innrømme at jeg var veldig nervøs før intervjuet, og litt nervøs under intervjuet også, men det gikk jo bra. Jeg fikk stillingen.

Hvordan var det å gå fra studier til jobb?

— Det var en veldig bratt læringskurve. Man går fra å være student og ha en veileder eller mentor som passer på deg, til å være helt selvstendig og stå fullt ansvarlig for beslutninger om en resept eller anbefaling. Og så var vi ikke så mange kliniske farmasøyter på et lite sykehusapotek, men det gikk bra, og det var veldig spennende med utfordringer og vanskelige spørsmål.

Hvor lenge var du i din første jobb?

— Halvannet år.

Hvordan var prosessen med å bytte jobb?

— Jeg var veldig nervøs for å gå fra et fagområde og en stilling som jeg begynte å mestre og få bedre oversikt over, til en helt ny stilling med helt forkjellige arbeidsoppgaver. Men det har heldigvis gått bra enn så lenge. Jeg har allerede lært mye om arbeidsprosesser i produksjon, og det er mye mer å lære.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

— På cytostatikaproduksjon jobber farmasøyter og teknikere sammen. Arbeidsdagen er delt i økter, der vi er enten i drift eller har kontortid. Når man er i drift, så kan arbeidsoppgavene inkludere å være kontrollfarmasøyt inn i produksjonslaben og kontrollere det kollegene produserer, eller sitte på kontoret utenfor produksjonslaben og kontrollere kurbestillingene som kommer og frigjøre kurer som er ferdig produsert. Det er også en del kliniske studier som farmasøyter har ansvar for, men jeg har ikke fått fullstendig opplæring eller ansvar der ennå. Jeg har jobbet der i kun to måneder.

Hva er ditt beste råd til nyutdannete farmasøyter?

— Mitt beste råd til nyutdannete farmasøyter er et råd som jeg skulle ønske at jeg selv fikk da jeg var fersk farmasøyt, og det er å ikke begrense seg selv og søke på alle stillinger man anser som relevante og som man har spisskompetanse i. Nyutdannete farmasøyter kan jobbe på primærapotek, sykehusekspedisjon, klinisk farmasi, Statens legemiddelverk, legemiddelfirma og mye mer. Og så bør en være åpen for å ta videreutdanning og bygge på kompetansen, ta kurs og etterutdanning hvis en har lyst på og motivasjon til det.

Hva er den største nybegynnertabben du har gjort?

— Å ikke forhandle bedre lønn selv om jeg er fagorganisert. Vi blir så ivrige etter å få oss fast jobb at vi kan gi oss fort i lønnsforhandlinger. Hør med din fagforening, der sitter det mange dyktige ansatte som kan gi deg råd og tips om hvordan forhandle lønn og bruke tilgjengelig lønnsstatistikk.

Hvorfor er du medlem i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene)?

— Jeg ble medlem av Norges Farmaceutiske Forening første året av studiet fordi jeg synes det er viktig å organisere seg med tanke på å ha støtte av en fagorganisasjon som fersk utdannet farmasøyt, men også generelt. Hos Farmaceutene har jeg fått tilgang til viktig informasjon om faglige innlegg og kurs, oversikt over hva som skjer i farmasiverdenen på en enkel måte og hjelp til lønnsforhandling ved skifte av jobb.

Adyam T. Kebede. Foto: Tore Rasmussen Steien

(Publisert i NFT nr. 9/2023, side 34–36)