NFT ønsker å hjelpe unge nyutdannede farmasøyter med en god overgang til arbeidslivet. Vi slipper derfor til unge med noen år i arbeidslivet bak seg, slik at de kan komme med tips om hvordan takle denne overgangen.
 

I dag: Rawand Salam Mohammad

Alder: 28 år

Stilling: IT- & valideringsingeniør / QP (Qualified Person) på Norsk medisinsk syklotronsenter

Uteksaminert: 2021 fra Universitetet i Oslo

Antall år i nåværende stilling: Cirka 1 år

 

Hva skulle du ønske studiet hadde gjort for å gjøre deg forberedt til jobbsøking og arbeidslivet?

— Apotekpraksis var en fin forberedelse for de som ønsket å arbeide i apotek. Bortsett fra klinisk farmasi og forskning, visste jeg svært lite om andre arbeidsplasser for farmasøyter. Jeg tror nok jeg ble kjent med mulige arbeidsplasser i emnet FRM3040 – Utvikling av nye legemidler. Jeg skulle ønske Farmasøytisk institutt hadde et større samarbeid med legemiddel- og biotekindustrien, slik at man kunne se hva slags andre typer jobber farmasøyter kan gjøre utenfor de klassiske arbeidsplassene. Farmasøyter i industrien jobber jo veldig forskjellig fra farmasøyter i apotek, så derfor hadde det vært fint å sette fokus på dette også.

LES OGSÅ: Ferske farmasøyter forteller: Adyam T. Kebede

Hva slags jobb siktet du på etter studiene, og hvorfor?

— Jeg har alltid vært fascinert av utvikling av nye legemidler og siktet derfor på en jobb innenfor dette. Jeg fikk først jobb i GE Healthcare som forsker og jobbet med utvikling av nye diagnostiske legemidler. Nå jobber jeg litt mer kommersielt og egentlig med produktene vi utviklet fra GE Healthcare, men med mer fokus på radiofarmasi.

Er det vanskelig å komme inn i den delen av bransjen du jobber i?

— Legemiddelutvikling og produksjon er ikke så stort i Norge, så jeg vil nok tro det er vanskeligere å komme inn i denne delen av bransjen enn andre. Heldigvis virker det som farmasøytisk industri vokser i Norge nå. Bare hos oss på Syklotronsenteret skal vi doble kapasiteten vår, og dette vil jo mest sannsynlig gi flere arbeidsplasser.

Hvordan gikk du frem for å få jobb?

— Da jeg var helt fersk, forsøkte jeg å fremheve det som gjorde meg unik blant alle de andre søkerne. Jeg inkluderte for eksempel relevant deltidsarbeid, spennende oppgaver eller verv som viste mine interesser og personlighet. Disse punktene plasserte jeg gjerne øverst i søknaden for å vekke interesse. Senere har det vært til stor hjelp å ha et nettverk som har støttet meg og anbefalt meg for stillinger. Å ha mennesker som kan anbefale meg basert på deres erfaringer har virkelig gjort en forskjell.

LES OGSÅ: Ferske farmasøyter forteller: Anne-Linn Bjerke

Hvordan var det å være i jobbintervju?

— De første gangene var jeg utrolig nervøs og hadde til og med en følelse av at jeg kanskje kom til å kaste opp før intervjuet begynte. Jeg la ned mye tid på å øve, men selve intervjuet var egentlig ikke så ille. Intervjueren hadde en avslappet holdning som smittet over på meg, og jeg forlot intervjuet med en positiv følelse. Senere har jeg også hatt gleden av å være på den andre siden av bordet og intervjue andre kandidater, og jeg kan bekrefte at nervøsiteten er like til stede når man skal intervjue andre!

Hvordan var det å gå fra studier til jobb?

— Overgangen fra studier til jobb var egentlig ikke så stor i min første jobb. Jeg opplevde ikke store endringer i selve arbeidsprosessen. Masteroppgaven min ble erstattet med utviklingsrapporter, og innleveringsfrister ble erstattet med deadliner. På samme måte som på universitetet så vi etter ny kunnskap.

Den største forskjellen jeg la merke til, var at jeg nå jobbet i grupper med et felles mål. Dette ga meg en følelse av frihet og samarbeid. Jeg kunne dele ideer og jobbe sammen med kollegene mine mot et felles mål, noe som var veldig berikende.

Selv om jeg har mange gode minner fra tiden på Farmasøytisk institutt og hyggelige øyeblikk i realfagsbiblioteket, har jeg egentlig ikke savnet studietiden så mye. Overgangen til arbeidslivet har gitt meg muligheten til å bruke den kunnskapen jeg har opparbeidet meg og utvikle meg videre på en mer praktisk og spennende måte.

Hvor lenge var du i din første jobb?
Hvordan var prosessen med å bytte jobb?

— Min aller første jobb var i LINK Medical hvor jeg var i tre måneder før jeg beveget meg til GE Healthcare, så jeg regner egentlig ikke dette som min «første» jobb. Jeg var i GE Healthcare i cirka ett år før det dukket opp en spennende stilling i Syklotronsenteret hvor vi skal doble kapasiteten vår, en reise jeg veldig gjerne ville være med på! Overgangen var litt turbulent. Jeg gikk fra en stilling med nesten ingen grenser til å måtte forholde meg litt til lovverk, noe som også gir mening da vi er på slutten av legemiddelkjeden til et ferdig produkt. I tillegg vil jeg også jobbe som QP, og med dette kommer også et større ansvar overfor pasientene, noe som er annerledes som forsker der kjemi/syntesevei er fokuset.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

— Nå er jeg i QP-opplæring, så dagene begynner med at jeg følger med på en annen QP frigi legemidler som har blitt produsert i løpet av natten. Dette er legemidler som har halveringstid på cirka 110 minutter, og dermed må frigivelse av produktene skje relativt raskt. Som prosjektleder i noen prosjekter har jeg også et ansvar for å følge disse opp. Ellers går dagen i å delta på produktutvikling, etablere nye produkter og forbedre eksisterende produktlinjer. Jeg er ansvarlig for å bidra i metodeutviklingen for ulike analysemetoder for både nye og eksisterende produkter. En annen viktig oppgave er å følge opp og videreutvikle IT-systemene i selskapet for sikre at de fungerer optimalt, dette kan være å se på muligheter for å gjøre ting mer digitalisert. I denne rollen må du like høyt press og ta beslutninger relativt raskt når det ikke alltid er to streker under svaret, så her gjelder det å være løsningsorientert og nytenkende. Du må være flink til å se de store linjene og tenke helhetlig.

Hva er ditt beste råd til nyutdannete farmasøyter?

— Som farmasøyt har man virkelig en stor fordel når det gjelder jobbmuligheter. Mulighetene er nesten ubegrensede, og det er ikke nødvendig å være redd for å søke på jobber hvor man kanskje ikke oppfyller alle kriteriene. Jeg selv var den eneste farmasøyten i avdelingen hos GE Healthcare, der resten av teamet besto av kjemikere og sivilingeniører. Det viser at det er rom for mangfold og at man ikke nødvendigvis må ha akkurat den samme utdanningsbakgrunnen som resten av teamet for å lykkes.

Hvis du er usikker på hva du vil gjøre, kan det være lurt å prøve ut vikariatstillinger. Det gir deg muligheten til å få erfaring i ulike arbeidsmiljøer og oppgaver, og det kan hjelpe deg med å finne ut hva som virkelig passer for deg. Jeg vil også sterkt anbefale farmasistudenter eller nyutdannede farmasøyter å ta kontakt med bedrifter og spørre om å hospitere. Dette gir deg muligheten til å utforske ulike arbeidsområder og få et bedre inntrykk av hvordan drømmejobben faktisk kan være. Det er mulig at drømmejobben ikke er slik du forestilte deg den, og det kan hjelpe deg med å fokusere på andre områder som kan være like spennende og givende.

Det er viktig å huske at hvis du ikke får den jobben du ønsket deg, betyr det ikke at du ikke er kvalifisert. Ofte ser arbeidsgivere også etter en god match mellom deg som person og bedriften. Dermed kan det også være like greit at man ikke får jobben, man skal jo tross alt være der en tredjedel av døgnet. Ikke mist motet hvis du ikke får drømmejobben med en gang. Det er mange veier å gå, og det rette tilbudet vil dukke opp til slutt. Fortsett å søke, vær åpen for nye muligheter, og vær klar til å gripe sjansene som kommer din vei.

Hva er den største nybegynnertabben du har gjort?

— Når det gjelder den største nybegynnertabben jeg har gjort, er det vanskelig å peke på noe spesifikt. Likevel er det viktig å være oppmerksom på noen generelle råd som kan være nyttige for alle i begynnelsen av karrieren.

For det første, hvis du har en sterk motivasjon for å ta på deg mer ansvar tidlig i karrieren, er det viktig å kommunisere dette til arbeidsgiveren din. Uttrykk dine ambisjoner og din interesse for å utvikle deg i rollen. Ved å vise initiativ og vilje til å ta på deg mer utfordrende oppgaver, kan du få muligheten til å vokse og ta på deg mer ansvar.

En annen viktig ting å huske på er at det ikke finnes dumme spørsmål når du er ny på jobb. Ingen forventer at du skal være ekspert fra dag én, så ikke vær redd for å stille spørsmål og søke veiledning. Å vise nysgjerrighet og en vilje til å lære blir verdsatt av arbeidsgivere og kolleger.

Når det gjelder lønnstilbudet du får, er det viktig å ikke si ja til det første tilbudet uten å vurdere det grundig. Ta deg tid til å undersøke lønnsnivået for liknende stillinger og vurdere verdien av det du tilbyr bedriften. Husk at det er mulig å forhandle om lønn, men også andre betingelser. Ved å være klar over verdien din og våge å forhandle, kan du oppnå bedre betingelser og lønn.

Rawand Salam Mohammad. Foto: Tore Rasmussen Steien
 
(Publisert i NFT nr. 1/2024, side 16–18)