Farmasøyter streiker sjelden, men denne våren satte statsansatte foten ned og markerte sin tydelige misnøye med tilbudet i lønnsoppgjøret. Det er intet mindre enn et kvart århundre siden streiken i kommunal og statlig sektor hvor Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), da som medlem av Akademikernes Fellesorganisasjon (AF), deltok. Også den gang grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd.

Farmaceutenes medlemmer har utvist stor kampmoral og streikevilje, og de var innstilt på å stå i dette lenger enn én uke. Selv om arbeidskonflikten nå har havnet på Rikslønnsnemndas bord, vil budskapet fortsatt være det samme: Det skal lønne seg å ha en statlig stilling. Staten trenger dyktige og høyt utdannete ansatte, men da må staten også legge til rette for å tiltrekke seg verdifulle medarbeidere, ikke forkludre eksisterende tariffavtale og innby til kompetanseflukt.

I offentlig sektor er det et stort potensial for interessante oppgaver som krever betydelig legemiddelekspertise. I Oslo kommune er det per i dag en håndfull farmasøyter, fordelt på Sykehjemsetaten og fire av femten bydeler, men de kunne – og burde – vært mange flere. Politisk godvilje og praktisk tilrettelegging vil være sesam, sesam for opprettelse av nye stillinger. NFT har tatt en prat med blant andre bydelsfarmasøyt Maria Simmack, som ser til Tromsø og ønsker seg en overordnet farmasøyt i hovedstaden.

Utdanning ble satt i høysetet da Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen var vertskap for den årlige konferansen til European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) i mai. Arrangøren la seg i selen for å skape en flott ramme rundt et innholdsrikt og tettpakket program. Det var hektiske dager i vestlandsbyen, og senterleder Reidun L. S. Kjome lovpriser EAFP-konferansen som arena for utveksling av europeiske undervisningspraksiser. Læreplanene for farmasiutdanningene er i stadig endring, så her gjelder det å henge med på nye trender.

«Det beste arbeidet mennesker gjør, blir alltid gjort under stress og med store personlige omkostninger», ifølge den amerikanske forfatter og lege William Carlos Williams (1883–1963). Måtte det også gi anstendig lønn for strevet.

(Publisert i NFT nr. 5/2024, side 5)