Farmasidagene 2007 er nå historie, men i NFT vil de levendegjøres i flere utgaver fremover. Arrangementet skapte som ­vanlig stort engasjement og beskjeftiget mang en farmasøyt, hvilket avspeiles allerede i vår desember-utgave. En av ­foredragsholderne med hovedtemaet «Grenseløs farmasi» var selveste Thorvald Stoltenberg, president i Norges Røde Kors. I et intervju med tidsskriftet gir han uttrykk for sitt syn på kampen mot forfalskede legemidler. Stoltenberg mener at problemet må betraktes på lik linje med annen alvorlig internasjonal ­kriminalitet. Han råder tollvesen, politi og legemiddelmyndig­heter til å se på hva som er gjort for å motvirke narkotika- og menneskehandel. Et grundig (sam)arbeid må med andre ord til.

To profilerte farmasøyter, Hedvig Nordeng og Mette Sollihagen Hauge, er medforfattere på hver sin bok som slippes før jul. De flittige cand.pharm.ene har viet tid til utforming av lærebøker om henholdsvis legemiddelbruk og juss/farmasi. Bøkene er myntet på sykepleie- og farmasistudenter, men vil trolig være nyttige for farmasøytkolleger også.

En annen aktiv dame er Michelle Lindøe, deltaker i TV2s «Skal vi danse». Hun har pendlet mellom forskjellige dansegulv og hovedoppgaven i farmasi denne høsten. NFT har møtt den ­spenstige 31-åringen, som vet svært godt hva målrettet fokus og beinhard selvdisiplin innebærer.

Representantskapet i Norges Farmaceutiske Forening (NFF) avviklet sitt årlige møte i november. Ivrige møtedeltakere tilførte målprogrammet for 2008–2009 flere nye punkter. Det friskeste initiativet kom dog under den faglige temadelen; RS går nå inn for at foreningen skal jobbe for tjenesten «preparater unntatt reseptplikt ved utlevering av farmasøyt».

Et stort antall av NFFs medlemmer vil i desember motta en questbackundersøkelse om e-resept. Oppdraget er gitt av Sosial- og helsedirektoratet og ansvarlig for selve under­søkelsen er Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH). Dette er en glimrende anledning til å beskrive hva du synes om dagens resepthåndteringssystem og hva du tenker/ønsker i forhold til den fremtidige e-resepten. Husk, jo bedre oppslutning, jo bedre grunnlagsmateriale!

(Publisert i NFT nr. 12/2007 side 5.)