«Hvor der ingen kamp er, kan der heller ingen seier komme», ifølge vår store skald Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910).

Verden er på jakt etter alternativer til ­antibiotika. Den tiltakende resistens­problematikken tvinger oss til å tenke nytt, men også å skjele til tidligere tiders funn. Flere forskere har nå rettet sine ­mikroskop mot en type bakteriedrepende virus: ­bakteriofager. Både ACD Pharma og ­Universitetet i Tromsø – Norges ­arktiske universitet har intensivert forskningen på disse ørsmå viruspartiklene. De ser for seg at bakteriofagene kan spille en vesentlig rolle i kampen mot antibiotikaresistens. ­Forskerne møter imidlertid motstand hos europeiske legemiddelmyndigheter, som foreløpig ikke­ har et regelverk som er ­tilpasset ­bakteriofagenes natur og begrensninger.

Kommunefarmasøytenes erfaringer er blitt samlet i en egen rapport. Farmaceutene har, i samarbeid med Farmasøytisk institutt på Blindern, ønsket å få en oversikt over ­mangfoldet av arbeidsoppgaver og hvilke områder farmasøytene selv mener det er behov for deres kompetanse. ­Konklusjonen er ikke overraskende: Det trengs flere ­kommunefarmasøyter. Fra departements­hold foreligger det per i dag ingen planer om pålegg om kommunal farmasøytisk ­kompetanse. I den anledning minner vi om hva en annen helseprofesjon har fått til – ­kravet om at alle kommuner skal ha en ­psykolog fra 2020. Det er legitimt å sette seg hårete mål!

I høst diskuterer Farmaceutenes kretser sin egen eksistens. På kretsledertreffet nylig var organisasjonsutvalgets rapport og utkast til nye vedtekter hovedtema. ­Strukturelle endringer utfordrer medlemmene til å se på foreningen med nye øyne – og det er bra! Vi trenger engasjerte medlemmer som bryr seg om Farmaceutenes veivalg. På ­representantskapsmøtet i november skal historisk viktige avgjørelser tas. Ønsker du å være med og påvirke, er tiden inne nå. Frem dine synspunkter som kretsmedlem!


(Publisert i NFT nr. 7/2019 side 5)