Vi i Diabetesforbundet henvendte oss nylig til Norsk Farmaceutisk Tidsskrift med oppfordring om å endre ordbruken i en artikkel på nettsiden farmatid.no. I artikkelen Munntørrhet skyldes nesten alltid legemidler kan man lese at «sammenhengen mellom diabetes og periodontitt – sukkersyke og tannløsning, den er veldig tydelig».

LES OGSÅ: Diabetes – hva bør du vite?

For Diabetesforbundet er det viktig å komme med en sterk oppfordring om å unngå det utdaterte og misvisende begrepet sukkersyke.

Sukkersyke-begrepet stammer fra en tid der kunnskapen var langt mer begrenset enn i dag, og der oppfatningen av sykdommen gjerne også hadde et moralistisk preg: «Du har diabetes fordi du har spist for mye sukker.»

Nå vet vi bedre: Det grunnleggende problemet med diabetes er ikke for mye sukker, men for lite insulin i kroppen, og/eller for lite virksomt insulin. Diabetes er ikke en sukkersykdom, men en kompleks hormonell mangelsykdom knyttet til bukspyttkjertelens insulinproduksjon.

 
Diabetesforbundet er opptatt av at sukkersykebegrepet fases helt ut.

 

Diabetesforbundet er derfor opptatt av at sukkersyke-begrepet fases helt ut til fordel for den vitenskapelige fellesbetegnelsen på diabetessykdommene type 1, type 2 og de mer ukjente variantene LADA og MODY: diabetes mellitus – oftest bare kalt diabetes.

Før i tiden het det sukkersyke, og det er fortsatt eldre mennesker som bruker dette ordet om sykdommen sin. Det retter vi ikke på. For helsepersonell og andre seriøse helseaktører mener vi at det stiller seg annerledes: Her forventer vi at man følger med i utviklingen og tar i bruk moderne medisinske uttrykk. Så vær så snill: Kall det diabetes, ikke sukkersyke!

(Publisert i NFT nr. 5/2024 side 32.)