Apotekansatte i flere delstater i USA har fått instruks om at de må forsikre seg om at legemidler ikke skal bli brukt til å ta abort. Det skjer etter at USAs høyesterett tidligere i sommer opphevet den nasjonale abortretten. Abort er nå blitt forbudt i flere delstater i varierende grad. 
Ifølge Aftenposten og NTB bekrefter apoteket CVS at deres ansatte i flere delstater stiller kontrollspørsmål til folk som skal hente ut enkelte reseptbelagte legemidler. Det gjelder legemidler som inneholder methotrexate og misoprostol, som brukes i legemiddelassistert abort, men også for å behandle andre tilstander.
Ansatte i Alabama, Arkansas, Idaho, Oklahoma og Texas har fått denne instruksen.
Talsmann Mike DeAngelis i CVS sier at delstatslover begrenser utlevering av medisiner som kan brukes til abort, noe som gjør at det stilles krav til at apotekene stiller slike kontrollspørsmål.

LES OGSÅ: Ekstremt tidspress i amerikanske kjedeapotek

Kan være ulovlig

Føderale myndigheter advarer apotekene om at å ikke levere ut legemidler kan være brudd på pasientene og kundenes rettigheter. 
NPR opplyser at helsedepartementet har sendt ut en veileder til de rundt 60 000 apotekene i USA hvor de slår fast at apotekene mottar føderal støtte gjennom blant annet Medicaid og Medicare og kan ikke diskriminere ut fra rase, farge, opprinnelsesland, kjønn, alder eller uførhet. 
«Videre kan de ikke diskriminere basert på nåværende graviditet, tidligere graviditet, mulige eller planlagte graviditeter, og medisinske tilstander knyttet til graviditet eller fødsel.» står det på npr.org.

Helsedepartementet forklarer at slik diskriminering kan være hvis apoteket nekter å levere ut legemidler som mifepristone og misoprostol som brukes etter spontanabort, men som også kan brukes til medisinsk abort tidlig i svangerskapet.