Konkurransetilsynet mistenkte at apotekkjedene utvekslet konkurransesensitiv informasjon, og gjennomførte i mai 2021 bevissikring hos de tre apotekkjedene.

Nå avslutter de etterforskningen. 

— Konkurransetilsynet har etter ei grundig og konkret vurdering bestemt at saka skal avsluttast, sier avdelingsdirektør Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet på tilsynets nettsider.

LES OGSÅ: Har Apotek 1 blitt for store?

I 2021 ble det tatt beslag i datamateriale for å bekrefte eller avkrefte mistanken om ulovlig samarbeid. Konkurransetilsynet har ikke funnet grunn til å fortsette etterforskingen.

— Konkurransetilsynet vil likevel følgje marknaden nøye, særleg fordi det er få aktørar i denne marknaden. Eit oligopol beståande av aktørar med sterke posisjonar i fleire ledd i verdikjedene, som sel naudsynte varer til forbrukarar og samfunn, vil alltid vere ein prioritert marknad for Konkurransetilsynet å overvake, sier Berrefjord.

LES OGSÅ: Konkurransetilsynet holder øye med NMD