Alna bydel ansatte bydelsfarmasøyt i hjemmetjenesten i 2018, men omstillingsbehov gjorde at de kuttet farmasøyt i budsjettet for 2021, og de er fornøyd med avgjørelsen.

— Ut ifra tilbakemeldinger fra fagmiljøet i tjenesten kan vi ikke si at vi angrer. Oppgavene og kompetanseheving på det aktuelle området ivaretas av fagpersoner vi har i dag. Vi har for tiden ikke planlagt å ansette en farmasøyt, sier kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen i en e-post.

LES OGSÅ: Bydelene er oppfordret til å ha farmasøyt, men får ikke midler

Salderte farmasøyten

I forbindelse med kuttet forklarte bydelsdirektør i Alna bydel, Marius Trana, til NFT at bydelen hadde et omstillingsbehov for 2021 som den måtte dekke innenfor de områder der det var mest hensiktsmessig.

— Et av tiltakene Bydel Alna har vedtatt er å saldere stillingen som farmasøyt, bekreftet han i en e-post. 

Fire bydeler har farmasøyt og Vestre Aker og Stovner rapporterer å være svært godt fornøyd med ansettelsen. 

Legemiddeloppgavene dekkes av andre 

Trana opplyste at stillingen som farmasøyt er administrativ og ikke har direkte brukerkontakt. Det er fastlegene som har ansvar for å forordne legemidler til brukerne. Legemiddelhåndtering utføres av sykepleierne. Tjenesteansvarlig sykepleiere har ansvar for opplæring til helsefagarbeiderne og studenter. Det finnes også digitale kurs til formålet. Demenskoordinator har ansvar for opplæring og oppfølging når det gjelder medisiner til personer med demens. Kreftkoordinatorene har ansvar for medisiner til brukere med kreftdiagnoser, samt medikamenter ved livets slutt. De resterende oppgaver for farmasøyten var knyttet til generell opplæring som bydelen mener ivaretas godt av fagsykepleier.

— På bakgrunn av dette mener bydelen av denne stillingen kan salderes, sa han.

LES OGSÅ: Farmaceutene: Uklokt av Alna å kutte bydelsfarmasøyt