F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

40 prosent større legemiddelkostnader på fire år

Legemidler_illustrasjon

Foto: Pixabay/CC-licence 0

Ny rapport om legemiddelforbruket i Norge peker på nye og dyrere legemidler som årsaken til den enorme prisveksten mellom 2013-2017.


Salg fra grossister til apotek, sykehus, sykehjem og dagligvarehandelen utgjør tallene som rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2013-2017» baserer seg på.

– Økt bruk av nye og kostbare legemidler som nå vesentlig finansieres gjennom helseforetakene, har påvirket kostnadene. Dette omfatter blant annet biologiske legemidler og legemidler til behandling av kreft, hepatitt C-virusinfeksjoner og sjeldne sykdommer, sier seniorrådgiver Solveig Sakshaug i Folkehelseinstituttet, i en sak på FHIs nettsider.

Kostnadsveksten kan ikke kobles direkte til økningen i antall doser. For mens antall doser i denne fireårsperioden kun har økt med 10 prosent, har de totale legemiddelkostnadene økt med rundt 40 prosent. Sakshaug ved FHI er klar på at nye og dyrere legemidler har hatt mye å si, men at flere eldre og befolkningvekst også har ført til større legemiddelforbruk.