F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

40 prosent større legemiddelkostnader på fire år

Legemidler_illustrasjon

Foto: Pixabay/CC-licence 0

Ny rapport om legemiddelforbruket i Norge peker på nye og dyrere legemidler som årsaken til den enorme prisveksten mellom 2013-2017.


Salg fra grossister til apotek, sykehus, sykehjem og dagligvarehandelen utgjør tallene som rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2013-2017» baserer seg på.

– Økt bruk av nye og kostbare legemidler som nå vesentlig finansieres gjennom helseforetakene, har påvirket kostnadene. Dette omfatter blant annet biologiske legemidler og legemidler til behandling av kreft, hepatitt C-virusinfeksjoner og sjeldne sykdommer, sier seniorrådgiver Solveig Sakshaug i Folkehelseinstituttet, i en sak på FHIs nettsider.

Kostnadsveksten kan ikke kobles direkte til økningen i antall doser. For mens antall doser i denne fireårsperioden kun har økt med 10 prosent, har de totale legemiddelkostnadene økt med rundt 40 prosent. Sakshaug ved FHI er klar på at nye og dyrere legemidler har hatt mye å si, men at flere eldre og befolkningvekst også har ført til større legemiddelforbruk.

Fakta om undersøkelsen

  • Grossistene solgte legemidler for 19 milliarder kroner (apotekenes innkjøpspriser, AIP) i 2017.
  • Salget av Paracetamol målt i doser økte med fem prosent i 2017
  • Reseptfrie pakninger utgjør derfor en stadig synkende andel av totalt salg av paracetamol, og i 2017 var andelen på 35 prosent.
  • Totalt antall doser av nødprevensjon ble redusert med fem prosent i 2017, og totalt ble det solgt 122 500 doser i året som gikk.

Kilde: FHI