F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Advarer mot risikabel og udokumentert kreftbehandling

Amgydalin og laetrile har fått stor oppmerksomhet som alternativ kreftbehandling. På bakgrunn av medieoppslag og rapporterte bivirkninger adaverer nå Statens legemiddelverk hvorfor disse stoffene ikke bør brukes av kreftpasienter.

Statens legemiddelverk gjør på sine nettsider rede for hva disse stoffene er og hvorfor de ikke bør brukes av kreftpasienter.

Amgydalin og laetrile markedsførers blant annet over internett, og det er lett å få tak i disse stoffene. Både amygdalin og laetrile kan frigi cyanid og teorien går ut på at cyanid som frigis dreper kreftceller, men ikke normale celler. Teorien har vist seg å være feilaktig.

Det er rapportert flere tilfeller av cyanidforgiftning hos pasienter som har brukt laetrile, også i Norge. Heldigvis har de fleste pasienten overlevd etter behandling på sykehus.

Pasienter bør ikke bruke disse midlene mot kreft. De har ingen dokumentert virkning, men kan føre til alvorlige bivirkninger i form av cyanidforgiftning. De er derfor mer skadelige enn nyttige.