F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Alexander Høgmoen Åstrand vant Lab Norges forskningspris 2018

Sivilingeniøren, som til daglig jobber ved Farmasøytisk institutt ved UiO, vant prisen for å ha syntetisert en gruppe nye molekyler som blokkerer et viktig enzym i resistente bakterier.

Alexander Høgmoen Åstrand, Farmasøytisk institutt, UiO

Prisvinner: Alexander Høgmoen Åstrand, Farmasøytisk institutt, UiO, vant årets forskningspris fra organisasjonen Lab Norge. Foto: Sven Otto Rømcke.

Det er en svært glad prisvinner som svarer når Farmatid slår på tråden.

— Jeg er både lettet og glad, for vi har investert mye tid på å gjøre denne forskningen. Da er det ekstra stas med belønning, sier Åstrand til Farmatid.

Han var nominert sammen med forskerne Julie E. Heggelund, Institutt for kjemi, UiO og Matthias Schrade, UiO. De to fikk hvert sitt reisestipend på 5000 kroner. Prisvinneren fikk 100 000 kroner.

Enzymet som Åstrand og kollegene nå har klart å blokkere med en ny gruppe molekyler, finnes det i dag ingen godkjente legemidler mot. Det er økende spredning av bakterier med denne resistensformen.

Lab Norge skriver i en pressemelding at enzymet er avhengig av sink, og Åstrand har designet og syntetisert sinkbindende molekyler som får antibiotika til å virke igjen. Åstrand startet på sin doktorgrad i 2009, og i 2011 ble han en del av et forskningsprosjekt som skulle se nærmere på antibiotikaresistens.

— Vi har støtt på flere utfordringer gjennom disse årene. Stoffet skal jo være effektivt, men det skal samtidig være så lite giftig som mulig. Det er lite poeng i å bli frisk av en antibiotikakur dersom du dør rett etterpå uansett, forklarer forskeren.

«Han har også vist at dette virker på mus som er smittet med resistente bakterier. Det viser seg også at dyr ikke har negativ effekt av store doser av stoffet», står det skrevet om prisvinneren.

Molekylet som forskergruppen nå har størst tro på som terapi, ble oppdaget i 2015-2016, men det var først i 2017-2018 at man oppnådde nøkkelresultater i forskningen.