F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Alvorlige avvik i legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten

Økt bruk av farmasøytisk kompetanse er en mulig løsning for å få ned antall avvik i legemiddelhåndteringen i pleie- og omsorgstjenesten i Asker og Bærum. Dette uttaler leder Tove Ytterbø i en kommentar til Asker og Bærums budstikke. Reportasjen følges opp av en kommentar fra fagdirektør i Apotekforeningen. Per Kristian Faksvåg  etterlyser i sitt innspill ytterligere bruk av multidose, farmasøytisk tilsyn samt samarbeid i tverrfaglige team for å bedre legemiddelhåndteringen.

Budstikka har gjennomgått tilsynsrapporter fra 83 farmasøytiske tilsyn i Asker og Bærum. Totalt 5504 avvik og uheldige hendelser i forbindelse med utdeling og oppbevaring av legemidler i kommunehelsetjenesten er registrert siden 2009. - En mulig konsekvens av dette er at folk dør, uttaler Pasient- og brukerombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne. Gjennomgående feil funnet ved tilsyn er feil oppbevaring av legemidler og at personalet som deler ut medisiner mangler fullmakt og nødvendig opplæring. -Kommunefarmasøyten kan følge opp avvikene tett, lage gode rutiner på systemnivå og sørge for at de følges opp, uttaler Ytterbø til Budstikka. 

Les hele artikkelen her:

2012-08-27_Budstikka_Kommunefarmasøyt.pdf

{F6AA7E35DF5C}

 Les innlegg av fagdirektør i Apotekforeningen her:

2012-09-10_NAF_innspill.pdf

{F6AA7E35DF5C}

{F6AA7E35DF5C}