F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

— Hjelpestoffet får resistente bakterier til ikke å være resistente

NFT har intervjuet kjemiker Alexander Høgmoen Åstrand, en av forskerne bak et nytt hjelpestoff som kan bidra når sisteskanse antibiotika ikke lenger virker på pasienten.