F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

EMA flytter til Amsterdam

Amsterdam

Ny vertsby for EMA: Amsterdam vil etter mars 2019 bli vertsby for den europeiske legemiddelmydnigheten European Medicine Agency (EMA). Foto: Bert Kaufmann/Flickr CC-licence 2.0.

Avgjørelsen ble tatt gjennom loddtrekning da Milano og Amsterdam fikk like mange stemmer.
 

Det skriver Dagens Medisin på sine nettsider.

Amsterdam blir nå den nye vertsbyen til European Medicines Agency (EMA), etter at Brexit tvang flyttingen av legemiddelmydnigheten fra London. Flyttingen vil skje når Storbritannia offisielt er meldt ut av EU i mars 2019.

Det var Amsterdam og Milano som var de to gjenværende alternativene i tredje og siste runde av avstemmingen, og avgjørelsen ble rett og slett tatt ved hjelp av loddtrekning da begge byene fikk like mange stemmer. 

Spørreundersøkelser har lenge vist at Amsterdam var det mest populære alternativet blant EMA-ansatte. Dersom en av de minst populære byene ble valgt, fryktet man hos EMA sentralt en ansattflukt som i verste fall kunne føre til en folkehelsekrise med tanke på legemiddeltilgang og sikkerhetsovervåking av legemidler.

Vurderingen nå er at flyttingen nå kun vil gå utover de mindre viktige oppgavene til EMA, ettersom 81 prosent av de ansatte sa de ville fortsette dersom den europeiske  legemiddelmyndigheten ble flyttet til Amsterdam.

!9 storbyer kjempet om å få bli vertsby for EMA. Dette inkluderte de nordiske hovedstedene Stockholm, København og Helsinki.