F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

En farmasøyt i hver krok

Birgitte Dornonville de la Cour

Birgitte Dornonville de la Cour er glad selskapet hun jobber for ser på ­hvilken erfaring og interesse arbeiderne har, heller enn grunn­utdanningen. Hos Bavarian Nordic finnes både farmakonomer (apotekteknikere) og cand.pharm.er. Foto: Monica Bjermeland

Bavarian Nordic setter pris på gode generalister.

Birgitte Dornonville de la Cour er én av Bavarin Nordics femten farmasøyter. Kvalitetskontrolløren har vært ansatt i QA-avdelingen i sju år og har godkjent alt som befinner seg på fabrikken i Kvistgård. Men yrkesgruppen er å finne i alle ledd av virksomheten.

Varierte oppgaver
Spesialisten i naturlegemidler fra Kina ønsket i utgangspunktet å skape legemidler med færre bivirkninger, men endte opp som QP i selskap som Alpharma, Novo Nordisk, Ferring og Nycomed Pharma. I dag er hun i det minste med på å øke tilgangen av en tredjegenerasjons koppervaksine med en langt bedre bivirkningsprofil enn tidligere vaksiner.

Og Dornonville de la Cour er den eneste farmasøyten i selskapet som vet noe om hvor i USA koppervaksinene kan tenkes å befinne seg.

— Jo da, det er jeg som godkjenner potensielle steder å lagre Imvamune, men jeg vet ikke hvor amerikanerne til sist velger å plassere de, hevder hun.

— Vanligvis «husker jeg ikke» hvor jeg har vært etter et USA-besøk, blunker hun.

Dornonville de la Cour har også ansvaret for å frigi klinikkproduktene og å se til at de produktene lagres som de skal.

— Og så sjekker jeg logistikk, forsikrer meg om at varene våre sendes i tjue minus slik de skal. Farmasøyter hos oss sikrer også renhet og nye renseteknikker. Vi bruker plastposer både til lagring og dyrking, så vi setter renslighet høyt, forteller hun.

— Farmasøyter hjelper dessuten med å validere, kvalifisere og kontrollere frysere. Vi lærer selvsagt ikke dette på skolen, men som de gode generalistene vi farmasøyter er, klarer vi å evaluere det meste! ler hun.

— Og med tverrfaglighet som én av de egenskapene Bavarian Nordic setter høyest, passer farmasøyten godt inn her. Ett eksempel: En kollega av meg begynte i selskapet rett etter utdanningen og jobbet først med et kreftprosjekt ved vårt forskningskontor i München. Forskningsprosjektet ble lagt på hylla og hun ble flyttet hit. I dag sitter hun i ledergruppen som prosjektleder på Imvamune og jobber direkte med amerikanske myndigheter. Hennes forse er at hun har et godt overblikk og samtidig en god forståelse for detaljer.

— Nettopp dette er farmasøytens unike fordel. Vi må ikke kunne alt til å begynne med, men på grunn av den tverrfaglig rettede utdanningen vår kan vi lære det meste.

— Og det aller viktigste er å brenne for det du til enhver tid jobber med.

  (Publisert i NFT nr. 9/2010 side 14.)