F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Fakta om livmorhalskreft og HPV-vaksine

Folkehelseinstituttet har lagt ut faktahefte om HPV, livmorhalskreft og HPV-vaksine på nettet. Papirversjon er underveis.

Det nye faktahefte om Humant Papillomavirus, livmorhaskreft og HVP-vaksine har først og fremst helsepersonell som målgruppe, men også foreldre og andre med behov for informasjon kan ha nytte av det, melder Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet melder også om at de har sendt en informasjonsbrosjyre til foreldre og barn ut på høring. Brosjyren finnes også foreløpig bare i elektronisk utgave. Folkehelseinstituttet ønsker tilbakemelding fra publikum på form og innhold. En kort spørreundersøkelse er derfor knytta til brosjyren.