F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Helt fedt i Kongens by som masterstudent i farmasi

Helt fedt i Kongens by som masterstudent​ i farmasi

Har lært dansk: Masterstudent ved Københavns Universitet, Marthe Simonsen, mener det er «fedt» å ta del i dansk sykehusfarmasi. Foto: Privat

Marthe Simonsen fra Larvik var nysgjerrig på utenlandsstudier, og er en av få nordmenn som tar master i farmasi ved et universitet utenfor Norge etter å ha avlagt bacheloreksamen i hjemlandet.

Marthe Simonsen (22) har en ­bachelorgrad i farmasi fra OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet, ­tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Derfra gikk hun direkte over til master­studier i farmasi ved Københavns Universitet (KU) i høst.
— Etter bacheloren følte jeg meg ikke ferdig, og var veldig interessert i å studere videre. Studier i utlandet fristet mer enn å ta masteren hjemme i Norge. Jeg var ­veldig nysgjerrig på Danmark, selv om jeg ikke hadde noe forhold til landet fra før, forteller Simonsen.

Sammenliknbare opptakskrav
Hun søkte om opptak ved «kandidat i ­farmaci» ved KU, og fikk studieplass der. Dermed ble det flytting til København i fjor høst. Hun mener opptaks- og karakter­kravene for «kandidat i farmaci» ved KU er sammenliknbare med kravene i Norge.
— Inntakskravene varierer imidlertid etter hvor mange ledige plasser universitetet har til søkere med utenlandsk bachelor fra år til år. Det avhenger igjen av hvor mange av deres egne studenter som velger å ta et opphold mellom bachelor og master. Generelt bør man ha et snitt på C eller bedre for å søke seg inn på masteren.
I Kongens by deler hun leilighet med en tannlegestudent i Østerbro, kun få minutter på sykkel fra universitetet i København sentrum. Selv kommer hun fra Larvik.
— Det var mye praktisk som måtte ordnes i starten, som å skaffe dansk CPR-nummer, kontonummer og bolig. Dessuten var ­språkbarrieren litt større enn jeg trodde.
Nå går imidlertid det språklige helt fint, og Simonsen har fått mange danske ­studie­venner. Hun har også holdt ­presentasjoner for klassen på dansk. Undervisningen ­foregår ellers for det meste på engelsk. Men fagområder som jus, politikk og økonomi har dansk som undervisningsspråk, siden dette omfatter danske forhold.
— Sosialt har det ikke vært noe problem, selv om kullet på 150 studenter er litt større enn jeg har vært vant til. De fleste av mine medstudenter er danske. Det er mange sosiale arrangementer, som for eksempel sports- og vinklubb, og det er gode muligheter for å bli involvert i aktiviteter.

«Ret vild» med klinisk farmasi
Akkurat nå er Simonsen i gang med en seks måneder lang praksisperiode ved Syge­husapoteket Region Sjælland i Roskilde.
— Sykehusapotek og klinisk farmasi var et bevisst praksisvalg fra min side. Jeg har fra før lært mest om primærapotek, og er nå nysgjerrig på sykehusfarmasien.
Til nå har Simonsen blant annet fått prøve seg ved akuttmottaket. Der gjorde hun, i samarbeid med en av farmasøytene ved sykehusapoteket, medisingjennomganger for alle pasientene som kom inn. Hun fikk også prøvd ut det helt nye verktøyet «Sundheds­platformen», som blant annet inneholder pasientens medisinliste, journalnotater og lab­verdier. Hun opplevde at bidraget fra farmasøytene var til stor hjelp, og hun fikk dessuten erfare fordelene med tverrfaglig samarbeid.
— «Jeg er ret vild med klinisk farmaci her i Danmark. Farmaceutene er i stor vækst på de danske hospitalerne, og det er fedt at ta del i», forteller hun på klingende dansk.

Ingen ekstrakostnader
Økonomisk mener Simonsen at hun kommer ut med omtrent samme ­kostnadsnivå som om hun skulle tatt masteren hjemme i Norge. Bolig­kostnadene i København er omtrent som i Oslo, selv om studentboligene kanskje er litt rimeligere. De er derimot vanskeligere å få. Hun har ellers lån og stipend fra Lånekassen.
—  Som nordisk statsborger betaler jeg ikke skolepenger til KU. Utgifter til bøker og annet kursmateriell må jeg imidlertid dekke selv. Jeg får ellers samme støtte fra Lånekassen som jeg ville fått i Norge. I tillegg får jeg dekket to hjemreiser i året. Jeg kan også få dansk studiestøtte, men det forutsetter at jeg jobber rundt tolv timer i uken. Det er det min plan å gjøre når jeg får lisens til sommeren.

Internasjonalt anerkjent
Fra høsten av blir imidlertid det aller viktigste for Simonsen arbeid med ­masteroppgaven. Hun skal da inngå i et forskerteam ved KU som skal forske på en vaksine som, i kombinasjon med stråleterapi, skal brukes ved brystkreft. Hun anbefaler masteren i farmasi ved KU varmt til andre som ønsker en ­utfordring i et miljø hvor det foregår mye forskning og i en by som er interna­sjonalt anerkjent innen farmasi og farmasøytisk industri.
— «Det er supersejt at læse farmaci i Danmark». Å se hvordan farmasi utøves ulikt fra land til land mener jeg kun er en fordel. Jeg er superglad for mitt valg, forteller den allerede godt dansk-integrerte farmasistudenten Marthe Simonsen til NFT.

(Publisert i NFT nr 4/2018 side 18-19.)


Kristin Rosmo

Les flere av mine artikler.

Kristin Rosmo er frilansjournalist og utdannet farmasøyt.