F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Høie åpner for farmasøytforskrivning

Bent Høie (H), leder av Helse- og omsorgskomiteen, åpner for at farmasøytene kan få forskrivingsrett ut fra visse kriterier - og i nært samarbeid med fastlegene.

- Jeg er åpen for å vurdere en begrenset forskrivingsrett, men det forutsetter at vi har et bedre kommunikasjonssystem mellom farmasøyter, apotek og fastlegene. En forskrivingsrett kan for eksempel gjelde begrensede områder eller være betinget av at medisinen skrives ut hos lege første gang, sier Høie til Dagens Medisin.

Høie påpeker også overfor Dagens Medisin at farmasøytene må trekkes mer inn mot kommunale pleie- og omsorgstjenester.

- Det er særlig to områder som bør prioriteres; sykehjemspasienter og eldre pasienter som går ut og inn av spesialisthelsetjenesten, sier han.