F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Levodopa og pramipexol like effektive mot Parkinsons

Levodopa og det mer moderne legemiddelet pramipexol har like god effekt på Parkinson-pasienter som har sykdommen i et tidlig stadium. Det viser en amerikansk klinisk studie.

Hensikten med den kliniske studien var å sammenlikne resultatene av levodopa og pramipexol, skriver Läkemedelsvärlden.

Pasientene som deltok i studien hadde sykdommen i et tidlig stadium, det vil si maksimalt sju år etter at de ble diagnostisert. 

Forskerne fant ut at etter seks år tok de fleste pasientene en kombinasjon av ulike legemidler, uansett hvilken gruppe de tilhørte fra begynnelsen av studien. 90 prosent fikk levodopa. De fleste pasientene i pramipexolgroppen fortsatte på det legemiddelt. En gjennomgang av pasientenes selvopplevde helsetilstand viste at det ikke fantes noen betydelig forskjell på levodopagruppen og pramipexolgruppen.

Konklusjonen fra forskerne er at begge legemidlene krever en individuell tilpasning overfor pasientene i behandling.

Studien publiseres i tidskriftet Archives of Neurology.