F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Lyver om negative legemiddelstudier

I en gjennomgang har den amerikanske legemiddelmyndigheten (FDA) funnet at legemiddelindustrien underslår negative tester på antidepressive midler.

Effekten av antidepressive legemidler er sterkt overdrevet i forhold til testresultatene. Grunnen er at negative resultater aldri blir offentliggjort eller at de blir presentert som positive istedenfor negative, skriver manuellterapi.no og refererer til en artikkel i The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal skriver at da FDA gjenomgikk tester som er gjort på mye brukte antidepressive midler, fant den at bare 38 av de 74 testene var positive.

22 av de negative testene ble aldri publisert, og blant de negative som ble publisert ble 11 av dem presentert som positive likevel.

Legemiddelprodusentene Wyeth og Pfizer nekter å kommentere FDAs funn. De mener de har taushetsplikt omkring alle medisinske studier.