F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

MS-legemiddel minsket risiko for økt sykdomsbyrde med nesten 50 prosent - er nå godkjent i Norge

Tabletter illustrasjon

Illustrasjon: Pixabay/CC-licence 0.0

Det viser en ny studie som er publisert i tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal.

 

Legemidlet ble mandag 23.april godkjent av Beslutningsforum for bruk i Norge.

Den toårige MS-studien CLARITY viser nemlig at det Merck-markedsførte MS-legemidlet Mavenclad (kladribin tabletter) minsket risikoen for økt sykdomsbyrde med 47 prosent sammenliknet med placebo. Risikoen minsket med hele 82 prosent for pasienter med høyaktiv multippel sklerose.

Ifølge Felleskatalogen brukes legemidlet i dag i behandling av voksne med høyaktiv relapserende multippel sklerose (MS) som er definert av kliniske funn eller bildediagnostiske funn.