Migrene – hva bør du vite?

Hva bør en farmasøyt kjenne til – og hva kan du gjøre?