Migrene – hva bør du vite?

Hva bør en farmasøyt kjenne til – og hva kan du gjøre?

Migrene er en nevrovaskulær sykdom som i stor grad kan påvirke -pasientenes funksjonsevne og livskvalitet. Med riktig og individuelt tilpasset behandling vil de fleste likevel kunne leve et godt og tilnærmet normalt liv med migrene. 

Last ned hele artikkelen i PDF-format her.