F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Nabriva med positive fase 3-resultater for lefamulin - kan resultere i nytt antibiotikum på markedet

klebsiella pneumoniae

Bildet viser klebsiella pneumoniae, en bakterie som i visse tilfeller kan forårsake alvorlig sykdom som lungebetennelse. Bakterien har de siste årene blitt kjent for å være svært antibiotikaresistent. Illustrasjonsfoto: Pixabay/CC-licence 0.0.

Dersom Lefamulin får markedsføringstillatelse, vil det bli en av ytterst få nye antibiotika på markedet.
 

Det er selskapet bak legemidlet, Nabriva Therapeutics, som melder om de gode resultatene  i en pressemelding.

Det Dublin-baserte biotech-selskapet skriver at de har opplevd gode resultater for bruken av antibiotikumet Lefamulin (oralt) mot bakteriell lungebetennelse i den andre av to kliniske studier i fase tre, begge globale. Studien målte effekt og sikkerhet ved fem dagens bruk av Lefamulin i voksne pasienter med moderat bakteriell lungebetennelse. Effekten av antibiotikumet ble sammenliknet med sju dagers bruk av moxifloxacin (oralt).

De siste positive resultatene fra den første fase 3-studien kom i september 2017.

«Lefamulin møtte alle primære endepunkter hos både Food and Drug Administration (FDA) og European Medicine Agency (EMA) og ble generelt godt tolerert», skriver de i pressemeldingen.

Selskapet planlegger i første omgang å søke godkjenning for nytt legemiddel (New Drug Application) hos FDA i USA i fjerde kvartal 2018.