F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Sponsorer svikter

Flere tidligere sponsorer til Norsk Farmasøytisk Selskaps stipendfond har trukket støtten til fondet. Det gjelder både apotekaktører og legemiddelindustri. Potten for stipendutdeling er redusert med rundt en tredel i løpet av de siste to årene.

Stipendfondet er åpent for alle ­farmasistudenter og farmasøyter, uavhengig av arbeidssted. Formålet er å fremme norsk farmasøytisk forskning og vitenskap. Hvorfor støtter ikke lenger bransjeaktører fondet i samme grad som tidligere? Vi har bedt alle apotekkjeder og sykehusapotekforetak, samt Apotekforeningen og Legemiddelindustrien om en kommentar. 

Apotek 1

— Hvorfor sponser dere ikke lenger ­stipendfondet, og hva må eventuelt til for at det igjen kan bli aktuelt for Apotek 1?

— Apotek 1 støttet stipendfondet i flere år. Etter flere år med få søknader knyttet til apotekpraksis har vi valgt å bruke midlene til egne stipendordninger for ansatte som ønsker videreutdanning samt farmasistudenter. Vi ser ikke bort fra at vi vil støtte stipendfondet i fremtiden ­dersom det kan bidra til at vi får flere gode ­prosjekter som dokumenterer og utvikler praksis og ­tjenester i apotek. Det er ellers ­viktig å se dette i sammenheng med øvrig ­utviklingsarbeid som skjer i regi av Apotekforeningen, Apokus og egen ­virksomhet, svarer Ellen Karine Ous, fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1.

Boots

— Boots yter midler til fondet, men i år med en reduksjon av beløpet. Hva skal eventuelt til for at Boots vil sponse NFS' stipendfond med beløp i samme størrelsesorden som tidligere?

— Boots apotek har som filosofi og visjon å støtte og synliggjøre det viktige faglige arbeidet som foregår i primærapotekene. Vi bidrar som den eneste av apotekkjedene til NFS sine stipend. Dette kommer i tillegg til midler vi bruker på egen forskning samt kompetanseutvikling og stipend til egne medarbeidere. Det kommer vi til å ­fortsette med. Beløpet i stipendet har variert noe, avhengig av tidligere års interesse og søkere, kommenterer Margrethe Sunde, administrerende direktør i Boots Norge.

Norsk Medisinaldepot 

— Hvorfor sponser dere ikke lenger ­stipendfondet, og hva må eventuelt til for at det igjen kan bli aktuelt for Norsk ­Medisinaldepot (NMD)?

— NMD har i mange år støttet ­stipendordningen med midler. Etter hvert ønsket vi at midlene skulle gå til ­prosjekter som skulle stimulere til utvikling av ­apotek, med fokus på rådgivning, logistikk, ­tjenester og kvalitet. Det kom imidlertid ikke inn ­relevante søknader. I 2011 deltok vi i en gruppe som skulle se på hele stipend­ordningen, men vår erfaring er at NFS har videreført ordningen uten større endringer. Vi har derfor valgt å kanalisere tilgjengelige midler til vårt interne kompetansefond som alle våre medarbeidere kan søke midler fra, opplyser Asgeir Moripen, administrerende direktør i NMD.

Sykehusapotekene

­­— Har sykehusapotekene vurdert å sponse NFS' stipendfond med midler som alle ­farmasøyter kan søke på, og hva betyr ­fondet for dere? 

— For sykehusapotekforetakene er det slik at forskning er en av våre lovpålagte aktiviteter som helseforetak, og vi ­finansierer derfor egen forskning via våre ­driftsbudsjetter. I tillegg søker vi eksterne midler (forskningsfond etc.), og til noen prosjekter mottas støtte fra det regionale helseforetaket. Det er ikke naturlig for oss som offentlig eid virksomhet å sponse NFS med stipendmidler som alle farmasøyter kan søke på. NFS' stipendfond kan ses på som stimuleringsmidler for ­farmasøyter og som et tilskudd til faglige aktiviteter i ­apotekene, men planmessig forsknings- og utviklingsaktiviteter må ha en ­forutsigbar finansiering og derfor finansieres på andre måter, kommenterer Gunn ­Fredriksen, ­administrerende direktør i Sykehus­apotekene i Midt-Norge, på vegne av alle sykehusapotekforetakene i Norge.

Lmi

— Hva mener dere om legemiddel­industriens ansvar for sponsing av norsk farmasøytisk forskning som industrien selv ikke initierer? Hvilken holdning har dere til hvordan medlemmene prioriterer slike midler?

— Vi er først og fremst opptatt av at det skal etableres flere kliniske ­studier i Norge, samtidig som det blir mer privat-­offentlig samarbeid om medisinsk forskning. ­Industrien har tradisjonelt hatt en ­beskjeden rolle i sponsing av uavhengig ­farmasøytisk forskning, og hvis denne nå er helt borte, kan det skyldes et ønske fra selskapene om å fokusere mer på egen forskning eller større samarbeids­prosjekter. Legemiddel­industrien er en av de mest kompetansetunge ­bransjene i Norge, og vi ønsker naturligvis økt fokus på rekruttering og forsknings­innsats innen medisin og ­farmasi. Det må imidlertid bli opp til det enkelte ­lege­middelselskap å vurdere ­hvordan de prioriterer sine forsknings­midler, påpeker Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddel­industrien (LMI).

Apotekforeningen ønsker ikke å kommentere situasjonen eller om dette er et tema i kontakten med medlemmene.

(Publisert i NFT nr. 3/2014 side 22.)


Kristin Rosmo

Les flere av mine artikler.

Kristin Rosmo er frilansjournalist og utdannet farmasøyt.