To professorer løs i Arktis

Farmasiprofessorer på besøk ved UiT

Testet norske tradisjoner: Shane Desselle spiste fisk og forsøkte seg på noen av landets fineste akevitter. Her sammen med Elin C. Lehnbom.Tim Chen (innfelt) gikk blant annet en topptur under besøket i Tromsø. Begge foto: Privat

Universitetet i Tromsø hadde nylig besøk av to internasjonale forskere, Timothy Chen fra Australia og Shane Desselle fra USA.

Professor Timothy (Tim) Chen var først ute med et seminar om Home Medicines Review (HMR) fra et ­australsk perspektiv. To uker senere snakket ­professor Shane Desselle om farmakoøkonomi i USA.

Viktig forskning

Tim Chen, som jobber ved University of Sydney, viet sin ­doktorgrad til å undersøke hvordan pasienter, ­farmasøyter og leger kan jobbe sammen for å forbedre legemiddelbehandlingen. Hans forskning har hatt stor innvirkning, spesielt gjennom innføring av det Commonwealth Government-finansierte HMR-programmet.

Chen kom til Tromsø på et kort besøk før han snakket på den sjette FIP ­Pharmaceutical Sciences World Congress i Stockholm i mai. Han ga en oversikt over HMR-programmet i Australia. I løpet av seminaret beskrev han hvordan ­forskningen hadde gitt tilstrekkelig bevis til å påvirke politikken for å skaffe ­midler til HMR-­programmet. Han berørte også ­viktigheten av å bygge et sterkt ­forhold ­mellom ­farmasøyt og lege for å få HMR til å fungere.

Professor og redaktør

To uker senere hadde vi gleden, gjennom et samarbeid med Nasjonal forskerskole i farmasi, Høgskolen i Oslo og Akershus og PharmaSafe ved Universitetet i Oslo, å få besøk av professor Shane Desselle fra Touro University. Han er for mange bedre kjent som redaktør for Research in Social and Administrative Pharmacy (RSAP). Desselle foreleste om ­farmakoøkonomi i USA. I tillegg snakket han om RSAP og hvilke syn han som ­redaktør hadde om ­hvilken samfunnsfarmasøytisk forskning fremtiden burde fremskaffe. Han fortalte blant annet at han var veldig ­interessert i å publisere flere folkehelse- og farmako­epidemiologiske artikler. RSAP er en ­internasjonal journal som ønsker artikler som både kan sette stempel innen metode og politikken.

I tillegg til interessante diskusjoner tok vi de besøkende ut for å prøve lokal mat og aktiviteter. Besøket uthevet områder der samarbeid innen forskning kunne være mulig, og vi vil definitivt jobbe for å fremme disse nye kontaktene.

Ta kontakt!

Når vi i fremtiden mottar interna­sjonalt besøk, vil vi forsøke å tilrettelegge for å streame gjesteforelesningene slik at også andre nasjonale interesserte kan få ­muligheten til å delta. Hvis du er interessert i å få lenker til fremtidige seminarer, vennligst kontakt undertegnede.

(Publisert i NFT nr. 7/2016 side 18)