F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Protesterer mot ufaglært medisinutdeling

Sykepleierforbundet protesterer mot at ufaglærte skal få dele ut medisiner, og har sendt klage på forskrift fra Helsedirektoratet.

- Vi er bekymret fordi forskning og dokumentasjon viser at det er stor svikt i håndtering av legemidler i helsetjenesten, sier leder av Norsk Sykepleierforbund i Møre og Romsdal, Guri Måseide til NRK, Møre og Romsdal.

Det var i mai Helsedirektoratet gjennom en forskrift gjorde det mulig for institusjonsledere å gi medisinske oppgaver til ufaglærte.

Sykepleierforbundet har klaget på forskriften. Organisasjonen tror den vil føre til dårligere kontroll på legemiddelhåndteringen - særlig i ferietider hvor  mange av de faglærte har fri.

- Å håndtere legemidler innebærer både kunnskap om medisinene, bivirkninger, kombinasjoner og virkninger. Så det er mer enn bare å gi en tablett. Store mengder personell uten helsefaglig utdanning vil skape utrygghet, sier Måseide til NRK.