Tiomersal og skvalen i Pandemrix

Det har i den siste tiden vært diskusjoner omkring innhold av tiomersal og skvalen i Pandemrix. Informasjon om disse to innholdsstoffene finner man på SLV sine sider. Vi oppfordrer alle farmasøyter til å lese denne informasjonen før man uttaler seg eller gir faglige råd omkring dette.

Tiomersal i vaksiner

Vaksine - informasjon om tilsetningen skvalen

Legemiddelverkets pandemiside oppdateres også jevnlig med nyttig informasjon.

Se forøvrig også preparatomtale og pakningsvedlegg for Pandemrix.