F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Tysabri kan gi leverskader

Multipel sklerosemedisinen Tysabri kan gi leverskader, melder EMEA. Behandlere bør følge pasientenes leverfunksjon nøye, og pasienten selv må kontakte lege ved symptomer.

EMEA har fått 29 rapporter om leverskader hos pasienter med multipel sklerose (MS) som blir behandlet med Tysabri, skriver det svenske Läkemedelsverket. Skadene kan gi seg utslag i forhøyede leververdier, tegn på leverbetennelse, gulfarging av hud eller av det hvite i øyet eller mørkere urin. I to tredjedeler av tilfellene var leverskaden alvorlig.

EMEA setter skadene i sammenheng med bruk av Tysabri, og legemiddelnemda CHMP krever at Elan Pharma, som markedsfører Tysabri, lager et tillegg i produktinformasjonen om at det er risiko for leverskader forbundet med bruk av medikamentet.