Flere artikler fra

Kai Hovden 330 treff

Først ut i Norge med allogene serumøyedråper

Sykehusapoteket i Trondheim er først ute i landet med produksjon av allogene serumøyedråper, en prosess som krever tilvirkertillatelse da øyedråpene er klassifisert som legemiddel.

Score: 3.5923276
Perspektiver på legemiddelmeldingen

Naturlig nok ble legemiddelmeldingen viet oppmerksomhet også under årets utgave av Farmasidagene, og i motsetning til fjoråret hadde man nå virkelig fått kjøtt på diskusjonsbenet.

Score: 3.5923276
Viktig møteplass

Med cirka 700 påmeldte kunne daglig leder av Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS), Hege Helm, slå fast at Farmasidagene fremdeles er blant de viktigste møteplassene i det farmasøytiske miljøet. 

Score: 3.5923276

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten innlemmes i Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. Det meldes om blandede følelser hos de ansatte.

Score: 3.5923276

Legemiddelmangel er viet stor oppmerksomhet den seneste tiden, noe som har fått Apotek 1 Gruppen AS til å melde seg på – da i form av en e-post til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Score: 3.5923276
Farmasøyt med sosialt engasjement

Selv om det i utgangspunktet var god kjemi som førte Anne-Marie Vingdal Tessem til farmasien, var det helsefagene, og ikke minst det gode studentmiljøet, som sikret at hun ble værende. Det har sikret norsk farmasi en brennende engasjert farmasøyt.

Score: 3.5923276
Edvin Aarnes

Etter 26 år har Edvin Alten Aarnes overlatt generalsekretærstolen hos Farmaceutene til Greta Torbergsen. Vi har bedt ham se tilbake på det drøye kvarte århundret han har tjent landets farmasøyter.

Score: 3.5923276
To tiår som problemløser

RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) fyller tjue år i disse dager, og akkurat som de fleste andre på denne alderen er det en svært aktiv og ­fremtidsrettet jubilant vi møter.

Score: 3.5923276