Flere artikler fra

Lars Brock Nilsen 261 treff

Forbruket av antibiotika til human bruk i Norge er på vei ned, men det er fortsatt behov for å endre holdninger og få spredd informasjon om fornuftig bruk av antibiotika. Apotekpersonale har høy tillit i befolkningen, og farmasøyter kan bruke dette til informasjonsformidling, kunnskapsutveksling og oppmuntre til positive endringer i adferd.

Score: 3.6792886