Flere artikler fra

Monica Bjermeland 136 treff

Laila Irene Bruun

— Farmasøytens store ansvar når det gjelder pasientsikkerhet er å være en god tilrettelegger i kulissene; gjøre hverdagen enklere for sykepleiere og leger, sier sykehusfarmasøyt Laila Irene Bruun.

Score: 4.3857636
Fra pilletriller til sjamposelger

— Å selge sjampo med farmasøytgaranti er helt meningsløst, sier Randi Ersdal, apotekfarmasøyt gjennom 40 år.

Score: 4.3857636
Snakker sammen

Kvalitet handler om å gjøre. Det tar Unni Arnestad og Anne-Marit Engås, sykepleiere og kvalitetsforbedrere i Helse Sunnmøre HF, på det største alvor. Og de gjør mye mer enn å be folk om å skjerpe seg.

Score: 4.3857636
Guro Lindland Nordeng

Farmasøytenes eneste representant i Helse- og omsorgsdepartementet blir ekstra rak i ryggen når hun hører sine egne ord strømme fra Stortingets talerstol. Men farmasien er hun i ferd med å fjerne seg fra.

Score: 4.3857636
Knut Smerud

På nyåret blir Fred. Olsens barndomshjem Norges første såkalte clinical trial house. I en tid da antallet norske legemiddelstudier synker dramatisk.

Score: 4.3857636

Vi spurte farmasiuniversitetene hvordan de underviser i temaet klinisk legemiddelutprøvning. Ganske forskjellig, viser det seg.

Score: 4.3857636

Over 60 prosent av pasientene i kliniske studier som danner grunnlag for godkjenning av nye legemidler i Europa kommer fra land utenfor Europa og Nord-Amerika, ifølge European Medicines Agency (EMA). Det uroer svensk legemiddelutvikler.

Score: 4.3857636