Arbeidsoppgaver
 • Bidra i forvaltning og utvikling av foretakets kvalitetssystemer for produksjonsområdet, herunder elektronisk støttesystem for produksjon.
 • Forvaltning og utvikling av foretakets kompetanseplan på produksjonsområdet
 • Bidra i arbeidet med å etablere og validere produksjonslokaler og produksjonsprosesser
 • Støtte for avdelingslederne i kvalitetssikring og utvikling av våre produksjonstjenester
 • Bidra i aktuelle anskaffelsesprosjekter
 • Nasjonalt og regionalt samarbeid innenfor apotekproduksjon Bidra i forvaltning og utvikling av foretakets kvalitetssystemer for produksjonsområdet, herunder elektronisk støttesystem for produksjon.
Kvalifikasjoner
 • Cand.pharm. eller master i farmasi
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring fra apotekproduksjon
 • Erfaring med utvikling og kvalitetssikring av produksjonsprosesser
 • Erfaring med validering av lokaler/utstyr er ønskelig
 • Erfaring fra innkjøp og anskaffelsesprosesser er ønskelig
 • Personlige egenskaper og samarbeidsevner vektlegges
Personlige egenskaper
 • Selvstendig 
 • Gode samarbeidsevner 
 • God rolleforståelse 
 • Gjennomføringsevne 
 • Faglig engasjement 
 • Fleksibilitet
Vi tilbyr
 • Unik mulighet til å være med på å utvikle eksisterende og etablere nye produksjonsmiljøer i Sykehusapotek Nord
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter til faglig utvikling.
 • Betingelser etter avtale
 • Medlemskap i Pensjonsordning
 • Startdato etter nærmere avtale. 

Sykehusapotek Nord HF er landsdelens største aktør innen sykehusfarmasi og har et stort fagmiljø. Sykehusapotek Nord HF består av 3 apotek, med avdelinger ved alle sykehusene i Helse Nord. Hovedkontoret ligger i Tromsø og helseforetaket har til sammen ca 180 ansatte.

Sykehusapotek har mange ansvarsområder. Vi betjener kunder i apotekutsalget, produserer legemidler og er leverandør av legemidler til sykehus. I tillegg gir vi farmasifaglig rådgivning til pasienter og helsepersonell. Innenfor alle disse områdene bidrar Sykehusapotek Nord aktivt i utviklingen av sykehusfarmasi og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Vi legger stor vekt på samhandling og pasientsikkerhet med utgangspunkt i våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.

Sykehusapotek Nord har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

Sykehusapotek Nord ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Sykehusapotek Nord jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.