Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til sykehusleveranser. Opplæring vil bli gitt.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Håndtere bestillinger av legemidler fra sykehusets avdelinger
 • Apotekstyrt legemiddellager ute på avdeling
 • Svare på faglige spørsmål fra avdelingene
 • Bidra til en god helhetlig legemiddellogistikk

Kvalifikasjoner

 • Farmasøyt eller farmasistudent med lisens
 • Erfaring fra apotek er en fordel
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Må ha autorisasjon som farmasøyt i Norge

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • Faglig engasjement
 • Fleksibel
 • Løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • God opplæring
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tilknytning til et sterkt farmasifaglig miljø i Sykehusapotek Nord HF
 • Lønn etter gjeldende avtaler og overenskomster i Sykehusapotek Nord HF
 • Medlemskap i pensjonsordning for apotekvirksomhet

Om arbeidsgiveren

Sykehusapotek Nord HF er landsdelens største aktør innen sykehusfarmasi og har et stort fagmiljø. Sykehusapotek Nord HF består i dag av 3 sykehusapotek i Tromsø, Harstad og Bodø, med avdelinger ved alle sykehusene i Helse Nord. Hovedkontoret ligger i Tromsø og helseforetaket har til sammen ca 200 ansatte.

Sykehusapotek har mange ansvarsområder. Vi betjener kunder i apotekutsalget, produserer legemidler og er leverandør av legemidler til sykehus. I tillegg gir vi farmasifaglig rådgivning til pasienter og helsepersonell. Innenfor alle disse områdene bidrar Sykehusapotek Nord aktivt i utviklingen av sykehusfarmasi og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Vi legger stor vekt på samhandling og pasientsikkerhet med utgangspunkt i våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.
Sykehusapotek Nord har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

Sykehusapotek Nord ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet. Vi forplikter oss til å kalle inn kvalifiserte søkere iht. dette, til alle utlyste stillinger.