Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være varierte og tilpasset den enkeltes erfaring og kompetanse, men hovedoppgavene vil være knyttet til klinisk farmasi. Opplæring vil bli gitt. 

Klinisk farmasifaglige oppgaver, som for eksempel:

 • Samstemming av legemiddellister
 • Legemiddelgjennomganger
 • Legemiddelsamtaler og pasientinformasjon

Farmasifaglig rådgivning, som for eksempel:

 • Undervisning av helsepersonell
 • Deltagelse i legemiddelrelaterte utvalg
 • Oppfølging av legemiddelforbruket                                                                                                 
 • Risikovurderinger                                                                                                                         
 • Systemrevisjoner og faglige spørsmål om legemiddelhåndtering

I tillegg vil det være arbeidsoppgaver knyttet til logistikk og leveranser, som for eksempel: 

 • Håndtere bestillinger av legemidler fra sykehusets avdelinger
 • Utarbeide bestillingslister for legemidler for sykehusets avdelinger
 • Følge opp innkjøpsavtalene på legemidler
 • Svare på faglige spørsmål fra avdelingene
 • Bidra til en god helhetlig legemiddellogistikk

Kvalifikasjoner

 • Cand.pharm/Master i farmasi
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Må ha autorisasjon som farmasøyt i Norge

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet
 • Evne til å ta initiativ og tenke nytt
 • Løsningsorientert
 • Faglig engasjement
 • Fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Grundig opplæring vil bli gitt
 • Tilknytning til et sterkt farmasifaglig miljø i Sykehusapotek Nord HF
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet til å bidra med å videreutvikle de farmasifaglige og kliniske tjenestene i Finnmark
 • Spennende arbeidsoppgaver og tett samarbeid med farmasøytene som allerede jobber i Finnmarkssykehuset                                                                                                       
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger                                                                                           
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler

Om arbeidsgiveren

 

Sykehusapotek Nord HF er landsdelens største aktør innen sykehusfarmasi og har et stort fagmiljø. Sykehusapotek Nord HF består i dag av 3 sykehusapotek i Tromsø, Harstad og Bodø, med avdelinger ved alle sykehusene i Helse Nord. Hovedkontoret ligger i Tromsø og helseforetaket har til sammen ca 200 ansatte.Sykehusapotek har mange ansvarsområder. Vi betjener kunder i apotekutsalget, produserer legemidler og er leverandør av legemidler til sykehus. I tillegg gir vi farmasifaglig rådgivning til pasienter og helsepersonell. Innenfor alle disse områdene bidrar Sykehusapotek Nord aktivt i utviklingen av sykehusfarmasi og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Vi legger stor vekt på samhandling og pasientsikkerhet med utgangspunkt i våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.

Sykehusapotek Nord har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.
 

Sykehusapotek Nord ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Sykehusapotek Nord jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.