Om arbeidsgiver

Norsk legemiddelhåndbok (NLH) har siden 1984 vært en gratis informasjonskilde for terapirettet og produsentnøytral helseinformasjon, med hovedfokus på legemidler som behandlingsalternativ.

Det faglige innholdet har en praktisk tilnærming og skal i så stor grad som mulig være basert på faktisk, klinisk bruk av legemidler, blant annet gjennom beskrivelse av legemiddelbruk utenfor indikasjon, og legemidler på godkjenningsfritak, der dette er faglig fundert.

Innholdet skrives og oppdateres av våre fagforfattere, alle ledende klinikere innen sitt felt, og kvalitetssikres av fagvurderere etter prinsippet om fagfellevurdering. Det er til enhver tid vel 200 slike eksterne medarbeidere tilknyttet Legemiddelhåndboken.

NLH eies av «Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok» som har fem medlemmer (Den norske legeforening, Apotekforeningen, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, og Folkehelseinstituttet). Styret har det overordnete juridiske/ økonomiske ansvaret for driften og består av representanter for hvert av medlemmene.

Et bredt faglig sammensatt redaksjonsutvalg har det redaksjonelle og faglige ansvaret for Legemiddelhåndbokens innhold og utforming.

Redaksjonen holder til i egne lokaler på Majorstuen, Oslo.

I tillegg til daglig leder/redaktør, består redaksjonen av tre redaksjonsmedlemmer. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til nødvendig oppdatering, kvalitetssikring og språklig korrektur av fagtekstene i NLH
 • Utbredt kommunikasjon og samarbeid med NLHs forfattere og fagvurderere, hovedsakelig leger og farmasøyter som er ledende innen sine fagfelt
 • Digital publisering
 • Være NLHs interne ressursperson for oversikt over nye tilgjengelige virkestoffer og avregistreringer
 • Delta i arbeidet med videreutvikling og profilering av NLH

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i farmasi, eller embetseksamen i medisin
 • Må beherske norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Svært god skriftlig formuleringsevne

Ønskete kvalifikasjoner

 • Praktisk (klinisk) erfaring fra legemiddelbehandling (apotek, sykehus o.l.)
 • Erfaring med formidling av informasjon om legemidler/legemiddelbruk
 • Gode, grunnleggende IT-kunnskaper og vilje til å utvikle disse
 • Sterk interesse for, og gjerne fordypning i, farmakoterapi og/eller farmakokinetikk

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Faglig engasjert, høy arbeidskapasitet med å evne å ha flere parallelle arbeidsoppgaver og god evne til tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillinger og digitale verktøy
 • Ønske om å bidra til et fortsatt trivelig arbeidsmiljø
 • Strukturert, selvstendig og nøyaktig

Vi tilbyr

 • En jobb med stor selvstendighet og svært gode muligheter for faglig oppdatering
 • Lønn etter avtale
 • Et bredt faglig nettverk
 • Fleksibel arbeidstid
 • Frivillig deltakelse på relevante kurs- og seminarer
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Gode velferdsordninger
 • Medlemskap i pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for hjemmekontor inntil 50%

Søknadsfrist: 3. april 2023

Søknad med CV, sendes til: soknad@legemiddelhandboka.no
Tiltredelse: Etter avtale

NB: Det bes om at det spesifiseres i søknaden om man søker på den faste stillingen, vikariatet, eller begge.