Vi har ledig fast stilling for den som har et brennende ønske om å være med på å utvikle farmasøyt­rollen og farmasiprofesjonen
 

Stillingen har som hovedformål:

 • å arbeide med helsepolitiske/farmasøytfaglige problem­stillinger og bidra til at Farmaceutene er en kompetent og troverdig helsepolitisk aktør
 • å ivareta Farmaceutenes informasjonsarbeid eksternt og internt


Rådgiverens arbeidsområder er blant annet:

 • Være farmasøytfaglig rådgiver i faglige spørsmål og forberede, strukturere og utarbeide høringssvar
 • Ansvar for oppfølgning og tilrettelegging for sentralstyret
 • Faglig oppfølgnings- og tilretteleggingsansvar for foreningens lokale ledd
 • Representere Farmaceutene i ulike faglige fora
 • Holde seg orientert om utviklingen i farmasien
 • Ansvarlig for nettside og sosiale medier
 • Delta i foreningens øvrige gjøremål
   

Kvalifikasjonskrav:

 • Vi søker en person med farmasiutdanning på masternivå
 • Interesse for og kjennskap til politisk arbeid er en fordel
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • Ser helheten på tvers av legemiddelkjeden
 • Svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide systematisk og strukturert. Kunne sorterer, prioritere og sammenstille eget og andres arbeid/innspill
 • Selvgående og selvdrivende
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet


  Søknad sendes til nff@farmaceutene.no innen 7. september 2022.