Stiftelsen søker nå en prosjektleder for en 2-3 årsperiode. Stillingsstørrelsen kan diskuteres.

Stillingen innebærer å bidra til, vurdere og anbefale søknader og prosjekter som understøtter stiftelsens formål overfor stiftelsens styre. Dette inkluderer:

 • Identifisering og konkretisering av relevante utviklingsområder for norsk apotekfarmasi som understøtter stiftelsens formål
 • Kontakt med potensielle søkere av midler fra stiftelsen
 • Samarbeide med potensielle søkere og andre berørte aktører om å etablere relevante søknader
 • Kvalitetssikre planlagte søknader i samarbeide med søkere.
 • Etablering og videreutvikling av et relevant nettverk i norsk apotekfarmasi, inkludert utdannings- og forskningsinstitusjoner.
 • Faglige og administrative oppgaver knyttet til søknadsvurdering og behandling i Stiftelsens styre

Vi søker etter deg som har:

 • Dokumentert evne til nettverksbygging
 • Kjennskap til forvaltning av og kompetansebehov knyttet til norsk apotekvirksomhet
 • Interesse for og erfaring fra FoU-prosjekter
 • God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • God rolleforståelse.
 • Farmasøytisk utdanning eller annen relevant helse- eller samfunnsfaglig bakgrunn

Vi tilbyr:

 • Selvstendig stilling med interessante og viktige oppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning

Du vil få tilgang til kontorplass i Slemdalsveien 1 i Oslo, og stor fleksibilitet for å arbeide fra hjemmekontor.

Interessert? Ta kontakt med styreleder Hans-Petter H. Johannessen på telefon 90 23 34 96.

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen sitt formål er å bidra til å fremme utviklingen av norsk apotekfarmasi ved blant annet å gi støtte til relevante studier og prosjekter.