Arbeidsoppgaver
 • Etablere og utvikle sykehusapoteket gjennom høyt kundefokus og nye løsninger
 • Ivareta daglig drift av sykehusapoteket
 • Personal- og arbeidsgiveransvar
 • Økonomi- og budsjettansvar
Kvalifikasjoner
 • Master i farmasi/ Cand.pharm
 • Ledererfaring
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper; utvikler medarbeidere gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
 • Endringsorientert; ser etter nye løsninger, fleksibel og opptatt av utvikling
 • Samarbeider godt med andre; skaper gode relasjoner, deler informasjon, kunnskap og erfaringer
 • Gode kommunikasjonsevner; kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Analytisk; forstår raskt komplekse spørsmål og problemer
 • Gjennomføring; evner å gjennomføre planer og oppnå mål
Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende stilling i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
 • Gode muligheter for faglig- og individuell utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Sykehusapotek Nord HF er landsdelens største aktør innen sykehusfarmasi og har et stort fagmiljø. Sykehusapotek Nord HF består i dag av 3 sykehusapotek i Tromsø, Harstad og Bodø, med avdelinger ved alle sykehusene i Helse Nord. Hovedkontoret ligger i Tromsø og helseforetaket har til sammen ca 200 ansatte.

Sykehusapotek har mange ansvarsområder. Vi betjener kunder i apotekutsalget, produserer legemidler og er leverandør av legemidler til sykehus. I tillegg gir vi farmasifaglig rådgivning til pasienter og helsepersonell. Innenfor alle disse områdene bidrar Sykehusapotek Nord aktivt i utviklingen av sykehusfarmasi og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Vi legger stor vekt på samhandling og pasientsikkerhet med utgangspunkt i våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.

Sykehusapotek Nord har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

Sykehusapotek Nord ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Sykehusapotek Nord jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.