Til stillingen ligger følgende ansvarsområder:

 • overordnet ansvar for å realisere sykehusapotekets strategi
 • resultatansvar for utvikling av fag, økonomi og personell
 • ivareta strategiske, faglige og administrative oppgaver, herunder økonomi- og virksomhetsstyring og rapportering til styret
 • samarbeid med andre enheter og miljøer i virksomhetene innenfor stiftelsen Diakonhjemmet.

 Kvalifikasjoner

 • cand. pharm./master i farmasi og minst 2 års erfaring fra apotek
 • god kjennskap til lover og forskrifter som regulerer apotekvirksomhet
 • erfaring fra ledelse, drift og utvikling av apotek, fortrinnsvis sykehusapotek, med dokumenterte resultater
 • erfaring fra arbeid med systematisk kvalitetsutvikling og kvalitetssikring
 • erfaring fra økonomi- og virksomhetsstyring

Personlige egenskaper

 • har forretningsforståelse, utviklingsorientering og strategisk orientering
 • er strukturert og analytisk 
 • er initiativrik og har gjennomføringsevne
 • er verdiorientert og kan identifisere seg med apotekets verdigrunnlag og motto
 • er en utpreget relasjons- og mangfoldsleder
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • er fleksibel og har høy arbeidskapasitet
 • er selvstendig og har en trygg, respektfull og samarbeidende lederstil

 Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Et godt arbeidsmiljø i en meningsfylt, faglig spennende virksomhet med verdier som respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet, og mottoet engasjert for mennesket .  
 • Tariff, pensjons- og forsikringsordninger innenfor Virke

Diakonhjemmet mener at et godt arbeidsmiljø bl. a. er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Sykehusapoteker må være lojal mot Diakonhjemmets verdigrunnlag og formål.
Oppstart 1. september, eller etter avtale. 
 

Om arbeidsgiveren

Diakonhjemmet er en diakonal og ideell stiftelse som utvikler et omfattende tjenestetilbud innenfor helse, omsorg og utdanning. Formålet er å fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn, gjennom å gi omsorg og hjelp til mennesker i nød, fremme rettferdighet og likeverd og bidra til forsoning og vern om skaperverket.

Diakonhjemmet skal være en pådriver for bærekraft i vid forstand, en tydelig og betydelig samfunnsaktør, og en magnet for samarbeidspartnere, ansatte, studenter og frivillige. Strategiene for å realisere disse målene er helhetlig tilnærming, samhandling og deling, og tydelig verdiprofil.

Diakonhjemmets ulike virksomheter, sykehus, sykehusapotek, Omsorg, VID vitenskapelige høgskole, Fagskolen Diakonova og stiftelsesadministrasjon er samlet med på å realisere formålet og den overordnede strategien.
Diakonhjemmet har totalt ca. 3000 hel- og deltidsansatte. Hovedadministrasjonen har arbeidssted på Steinerud i Oslo.