Per Kristian Faksvåg
29.03.2016

Apotek – en viktig del av behandlingskjeden

For mange pasienter blir skadet, får nedsatt livskvalitet eller dør fordi de ikke følger behandlingen. Det må settes inn flere målrettede tiltak for å bedre situasjonen. Tjenesten inhalasjonsveiledning for astma- og kolspasienter er et viktig og positivt tiltak.

KRONIKK

Behandling på lik linje med andre sykdommer
14.10.2014

Behandling på lik linje med andre sykdommer

Heroinavhengighet er en sykdom som om lag 10 000 norske innbyggere til enhver tid er rammet av (1). Til sammenlikning har rundt 25 000 diabetes type 1 (2). For begge pasientgruppene handler det i de fleste tilfellene om livslang behandling for å ­forebygge potensielt fatale symptomer, bedre livskvalitet og redusere risiko for ­langsiktige, ofte somatiske følgesykdommer.

Faglig kommentar