F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

Abonnement


NFFs medlemmer mottar NFT gratis. Er du ikke medlem, kan du tegne abonnement ved å sende e-post med adresseopplysninger til nft@farmaceutene.no

Abonnementet fornyes automatisk per 01.01. hvert år. Det må sies opp skriftlig.
 

Priser på tidsskriftet

Løssalg: 95 kr + porto

Abonnement:  935 kr inkl. porto (innen Norden)
1300 kr inkl. luftposttillegg (øvrige land)