F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

For forfattere

Norsk Farmaceutisk Tidsskrifts (NFT) visjon er å publisere aktuelt fagstoff og stimulere til faglig debatt. NFT tar dessuten mål av seg å være en attraktiv kanal for formidling av forskningsresultater på norsk. Redaksjonen oppfordrer leserne til å dele sine tanker og erfaringer med andre i miljøet rundt farmasi og farmasøyter.


Forskning

Vitenskapelige artikler

NFT opprettet en egen fagredaktørgruppe i 2008 og referee-ordningen ble da satt i system. Manuskripter i kategori vitenskapelige artikler gjennomgår en kvalitetssikring gjennom ekstern fagfellevurdering, og publisering av disse artiklene gir publikasjonspoeng. NFTs vitenskapelige artikler indekseres i Norart og SveMed+

Last ned forfatterveiledning:
Original- og oversiktsartikler
Praksisorienterte artikler 
Kasuistikker

Last ned følgeskjema.


Sekundærpublisering

Studier som allerede er publisert annet sted, kan publiseres i omarbeidet form i NFT. For at sekundærpublisering skal være akseptabelt, gjelder særskilte krav.

Last ned forfatterveiledning:
Sekundærpublisering
 

Master- og bacheloroppgaver samt doktoravhandlinger

Unge farmasøyter oppfordres til å publisere prosjektene sine, både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, i en populærvitenskapelig versjon.

Last ned forfatterveiledning:
Master- og bacheloroppgaver samt doktoravhandlinger

 

Manuskript og følgeskjema sendes til ansvarlig redaktør: hanne.nessing@farmaceutene.no
 


Faglige møter, kongresser o.l.

Sammendrag av stoff som har vært presentert på faglige møter, kongresser og liknende (eksempelvis Farmasidagene) settes opp etter en egen forfatterveiledning.

Last ned forfatterveiledning:
Sammendrag av foredrag, poster o.l.

Manuskript sendes til ansvarlig redaktør: hanne.nessing@farmaceutene.no

 

Ytringer

Leserne ønskes velkommen til å gi uttrykk for sine meninger i ulike spørsmål innen legemiddelområdet.

Leserbrev

Inntil 800 ord.

Kronikk

Inntil 1700 ord. Portrettbilde av innsender er ønskelig. Relevant illustrasjonsbilde kan også sendes med. Se avsnittet om bildeformat under.

Perspektiv

Her får innsenderen mulighet til virkelig å gå i dybden på et tema eller en sak som han/hun brenner for. Innholdet bør være allmenngyldig og gjerne tankevekkende. Inntil 3000 ord. Portrettbilde av innsender er ønskelig. Relevant illustrasjonsbilde kan også sendes med. Se avsnittet om bildeformat under.

Ytringer sendes til ansvarlig redaktør:
hanne.nessing@farmaceutene.no

 

Annet stoff

Notiser, kretsmøter og annet småstoff sendes til: nft@farmaceutene.noRedaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og språklig bearbeide manuskriptene samt å lagre og utgi alt stoff som publiseres i NFT i elektronisk form.

 

Figurer, tabeller og bilder

Bilder

• Bilder som skal trykkes i tidsskriftet skal leveres i jpg-, eps- eller tiff-format.
• Ønsket oppløsning på bilder er 300 dpi i RGB.
• Lavoppløselige bilder, for eksempel bilder hentet fra internett, er som oftest på 72 dpi og egner seg derfor ikke for trykk.
• Navn på fotograf må alltid oppgis.
• Tillatelse for bruk av bildet på trykk og på nett må være i orden før vi mottar bildet.

Figurer og tabeller

• Figurer og tabeller sendes som separate filer i Word, Excel eller PowerPoint.
• Figurer og tabeller skal ha selvforklarende tekst.


Er du usikker på kvaliteten eller hvordan du skal gjøre det, ta kontakt med redaksjonen i god tid før det skal leveres.