F

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Nyheter - Forskning - Trender

FOR FORFATTERE

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift innen legemiddelområdet. Ønsker du å publisere dine forskningsresultater eller andre fag- og debattartikler fra farmasiens verden? Da er du velkommen til å sende inn ditt bidrag til oss! Vennligst les informasjonen under.
 

NFT publiserer vitenskapelige artikler som fagfellevurderes. Alle disse artiklene må følge felles retningslinjer samt forfatterveiledning for den enkelte kategori (se under):NFT publiserer også andre artikler som må følge forfatterveiledning, men disse fagfellevurderes ikke (se under): 

 

Dobbeltpublisering og sekundærpublisering

Dobbeltpublisering aksepteres som hovedregel ikke i NFT. Manuskripter som tidligere er publisert, kan under bestemte forutsetninger publiseres som en sekundærartikkel i NFT.
 

NFTs lesere oppfordres til å dele sine tanker og erfaringer med andre i miljøet rundt farmasi og farmasøyter. Leserne ønskes dermed velkommen til å gi uttrykk for sine meninger i ulike spørsmål innen legemiddelområdet samt å sende inn eksempelvis møtereferater, reisebrev, notiser og annet småstoff.

Leserbrev: Inntil 800 ord.

Kronikk: Inntil 1700 ord. Portrettbilde av innsender er ønskelig. Relevant illustrasjonsbilde kan også sendes med. 

Perspektiv: Her får innsenderen mulighet til virkelig å gå i dybden på et tema eller en sak som han/hun brenner for. Innholdet bør være allmenngyldig og gjerne tankevekkende. Inntil 3000 ord. Portrettbilde av innsender er ønskelig. Relevant illustrasjonsbilde kan også sendes med. 


Manuskript sendes til ansvarlig redaktør: hanne.nessing@farmaceutene.noRedaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og språklig bearbeide manuskriptene samt å lagre og utgi alt stoff som publiseres i NFT i elektronisk form.